"Kompetencje zawodowe moim atutem na rynku pracy"

Materiał opracowany przez: Ireneusz Balawender, •  opublikowano: 10 września 2016

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Kategoria Szczegóły
Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie: 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Podkarpackiego
www.rpo.podkarpackie.pl
Instytucja Pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów / Zespół Szkół Technicznych
ul. Matuszczaka 7
35-084 Rzeszów
Telefon: 17 74 83 140
Fax: 17 74 83 161
E-mail: sekretariat@zstrzeszow.pl
www.zstrzeszow.pl
Okres realizacji projektu: od: 2016-09-05 do: 2019-09-30
Nr identyfikacyjny projektu: WND-RPPK.09.04.00-18-0032/16
Wartość całkowita projektu: 942 500,00 zł
Kwota dofinansowania z UE: 848 250,00 zł

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w roku 2016 Zespół Szkół Technicznych rozpoczyna realizację 3,5 letniego projektu inwestycyjno - szkoleniowego pod tytułem "Kompetencje zawodowe moim atutem na rynku pracy" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Cele, jakie postawiliśmy zrealizować w ramach projktu, to m.in. rozwój współpracy naszej szkoły (jako placówki prowadzącej kształcenie zawodowe) z otoczeniem społeczno - gospodarczym (firmy/instytucje), podniesienie oraz usyskanie nowych kwalifikacji zawodwych poszukiwanych na rynku pracy przez naszych uczniów oraz doskonalenie kompetencji zwodowych kadry pedagogicznej naszej szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.

Projekt kierujemy przede wszystkim do naszych uczniów. Łącznie weźmie w nim udział aż 145 uczniów Technikm Nr 9 (odpowiednio: 50 informatyków, 35 mechaników, 40 techników organizacji reklamy i 20 elektroników). Co zaoferujemy Wam w ramach działań? Przede wszystkim certyfikowane kursy i szkolenia branżowe:

  • Programowanie aplikacji mobilnych - dla techników informatyków;
  • Komputerowe wspomaganie projektowania CAD - dla techników mechaników;
  • Projektowanie i wdrażanie instalacji inteligentnych domów - dla techników elektroników;
  • Fotografia cyfrowa, grafika i fotografia reklamowa - dla techników organizacji reklamy;

Ponadto każdy uczestnik projektu odbędzie szkolenie w zakresie języka angielskiego zawodowego w wymiarze 30 godzin, dostosowane tematycznie do jego kierunku kształcenia oraz zostanie objęty wsparciem w zakresie doradztwa zawodowego oraz rozwoju kompetencji miękkich (interdyscyplinernych) w zakresie popraway samooceny, motywacji do działania, pracy zespołowej, komunikacji, planowania działań, kreatywnego rozwiązywania problemów. Ostatnim działaniem przeznaczonym dla uczestników projektu będzie zdobycie doświadczenia oraz nabycie nowych kompetencji zawodowych poprzez odbycie stażu u pracodawcy w wymiarze 150 godzin, za które każdy z uczestników otrzyma stypendium w kwocie 997,40 zł.

Realizacja projektu "Kompetencje zawodowe moim atutem na rynku pracy" to także działania związane z modernizacją naszej bazy dydaktycznej. Zakupionych zostanie 30 nowoczesnych zestawów komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem dla pracowni administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi oraz pracowni komputerowego wspomagania projektowania CAD. Uzupełnione o 24" monitory znacznie oprawią komfort pracy i nauki dla uczniów. Pracownie: multimedialna oraz sprzedaży usług reklamowych wzbogacą się o 30 nowoczesnych komputerów przenośnych, dzięki czemu uczniowie uczący się w zawodzie technik organizacji reklamy zyskają narzędzia do efektywnej pracy i nauki. Ponadto w pracowniach dostępne będą nowe projektory multimedialne oraz nowoczesne drukarki laserowe.

Zdjęcie: Kurs Inventor gr2 ZST_2.jpgZdjęcie: Kurs Inventor gr2 ZST_3.jpgZdjęcie: Kurs Inventor gr2 ZST_1.jpg
Zdjęcie: Kurs Inventor gr2 ZST_5.jpgZdjęcie: Kurs Inventor gr2 ZST_4.jpg

HARMONOGRAM STAŻY U PRACODAWCÓW DLA UCZNIÓW 2018 - (II TURA REKRUTACJI)

L.p. Szczegóły dokumentu Plik PDF Plik DOC
1.Harmonogram staży wakacyjnych dla uczniów - wszystkie zawody

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW (II TURA REKRUTACJI)

L.p. Szczegóły dokumentu Plik PDF Plik DOC
1.Lista uczestników - 2 i 3 Grupa - TECHNICY ORGANIZACJI REKLAMY
2.Harmonogram zajęć z języka angielskiego zawodowego (Grupa 2)
3.Harmonogram zajęć z doradztwa zawodowego (Grupa 2)
4.Harmonogram zajęć z języka angielskiego zawodowego (Grupa 3)
5.Harmonogram zajęć z doradztwa zawodowego (Grupa 3)

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW (II TURA REKRUTACJI)

L.p. Szczegóły dokumentu Plik PDF Plik DOC
1.Lista uczestników - 3 i 4 Grupa - TECHNICY INFORMATYCY
2.Harmonogram zajęć z języka angielskiego zawodowego (Grupa 3)
3.Harmonogram zajęć z doradztwa zawodowego (Grupa 3)
4.Harmonogram zajęć z języka angielskiego zawodowego (Grupa 4)
5.Harmonogram zajęć z doradztwa zawodowego (Grupa 4)

DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA (II TURA) - UCZNIOWIE TECHNIKUM NR 9

L.p. Szczegóły dokumentu Plik PDF Plik DOC
1.Ogłoszenie o rekrutacji
2.Formularz zgłoszeniowy (II tura)
3.Regulamin uczestnictwa
4.Oświadczenie

DOKUMENTACJA DLA UCZNIÓW - STAŻE WAKACYJNE

L.p. Szczegóły dokumentu Plik PDF Plik DOC
1.Formularz - dane konta bankowego do wypłaty stypendium
2.Wzór dzienniczka praktyk dla uczestnika
3.Wniosek o refundację kosztów dojazdu na staż/praktykę

DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA - NAUCZYCIELE TECHNIKUM NR 9

L.p. Szczegóły dokumentu Plik PDF Plik DOC
1.Ogłoszenie o rekrutacji nauczycieli
2.Regulamin rekrutacji nauczycieli
3.Formularz rekrutacji nauczycieli
4.Deklaracja uczestnictwa dla nauczycieli
5.Oświadczenie uczestnika projektu

DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA - UCZNIOWIE TECHNIKUM NR 9

L.p. Szczegóły dokumentu Plik PDF Plik DOC
1.Ogłoszenie o rekrutacji
2.Formularz zgłoszeniowy
3.Regulamin uczestnictwa
4.Oświadczenie

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ DLA GRUP WYŁONIONYCH W 1 TURZE REKRUTACJI

L.p. Szczegóły dokumentu Plik PDF
- Listy uczestników projektu - 1 tura rekrutacji 2016/2017
1. Technik elektronik - Harmonogram zajęć z języka angielskiego zawodowego
2. Technik elektronik - Harmonogram zajęć z doradztwa zawodowego
3. Technik informatyk (Grupa 1) - Harmonogram zajęć z języka angielskiego zawodowego
4. Technik informatyk (Grupa 1) - Harmonogram zajęć z doradztwa zawodowego
5. Technik informatyk (Grupa 2) - Harmonogram zajęć z języka angielskiego zawodowego
6. Technik informatyk (Grupa 2) - Harmonogram zajęć z doradztwa zawodowego
7. Technik mechanik (Grupa 1) - Harmonogram zajęć z języka angielskiego zawodowego
8. Technik mechanik (Grupa 1) - Harmonogram zajęć z doradztwa zawodowego
9. Technik mechanik (Grupa 2) - Harmonogram zajęć z języka angielskiego zawodowego
10. Technik mechanik (Grupa 2) - Harmonogram zajęć z doradztwa zawodowego
11. Technik organizacji reklamy - Harmonogram zajęć z języka angielskiego zawodowego
12. Technik organizacji reklamy - Harmonogram zajęć z doradztwa zawodowego