"Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2 "

Materiał opracowany przez: Ireneusz Balawender, •  opublikowano: 15 listopada 2021

Projekt "Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2" dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Kategoria Szczegóły
Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie: 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Podkarpackiego
www.rpo.podkarpackie.pl
Instytucja Pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów – Urząd miasta Rzeszowa
ul. Rynek 1
35-064 Rzeszów
Telefon: 17 87 54 100
Fax: 17 87 54 100
E-mail: umrz@erzeszow.pl
www.rzeszow.pl
Okres realizacji projektu: od: 2021-06-01 do: 2023-06-30
Nr identyfikacyjny projektu: WND-RPPK.09.04.00- 18-0039/16
Wartość całkowita projektu: 4 982 662,30 zł
Kwota dofinansowania z UE: 4 235 262,95 zł

OPIS PROJEKTU

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU

  • ;
  • ;
  • ;
  • ;
  • ;
  • ;
  • ;

EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU

DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA - kursy i szkolenia dla nauczycieli

L.p. Rodzaj dokumentu Link (DOC) Link (PDF)
1. Regulamin kursów i szkoleń dla nauczycieli
2. Załącznik Nr 1: Formularz rekrutacyjny
3. Załącznik Nr 2: Deklaracja uczestnictwa
4. Załącznik Nr 3: Oświadczenie uczestnika projektu
5. Załącznik Nr 4: Rezygnacja z kursów i szkoleń zawodowych
6. Załącznik Nr 5: Oświadczenie o dochodach
7. Załącznik Nr 6: Zgoda na udział nauczyciela w kursach i szkoleniach
8. Załącznik Nr 7: Wykaz osiągnięć w pracy dydaktycznej
9. Załącznik Nr 8: Protokół komisji rekrutacyjnej
10. Załącznik Nr 9a: Lista kandydatów zakwalifikowanych do udziału w kursach i szkoleniach
11. Załącznik Nr 9b: Lista rezerwowa
12. Zarządzenie
13. Zarządzenie Prezydenta Miasta Rzeszowa