Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Materiał opracowany przez: Monika Konior-Oleszko, Eugeniusz Bury, Ireneusz Balawender, •  opublikowano: 30 kwietnia 2016 /Aktualizacja: 4 marca 2021r./

JAKĄ SZKOŁĄ JESTEŚMY?

Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego to szkoła położona w spokojnej dzielnicy miasta, na ulicy Matuszczaka, która jest boczną ulicy Podkarpackiej. Jesteśmy szkołą o silnej pozycji na edukacyjnym rynku miasta i regionu. Dewizą Zespołu Szkół Technicznych jest fakt, że zawsze staramy się pamiętać, że w szkole najważniejszy jest uczeń, duszą są nauczyciele, wsparciem rodzice, a dumą absolwenci.

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

W skład Zespołu Szkół Technicznych wchodzi Technikum Nr 9 oraz Liceum Ogólnokształcące Nr XIV o nachyleniu wojskowym. Szkoła proponuje atrakcyjne i przyszłościowe kierunki kształcenia: technik informatyk, technik programista, technik reklamy, technik elektronik oraz technik mechanik. Naszą misją jest kształcenie doskonałych fachowców do pracy w przemyśle i gospodarce, odpowiednio przygotowanych do podjęcia studiów wyższych. Kapitałem jest młody człowiek, który nam zaufał. Staramy się budować zaufanie, aby uczniowie wierzyli we własne możliwości, nie bali się marzyć i osiągać wyznaczonych celów.

Zdjęcie: konk1_o.JPGZdjęcie: IMG_8630.JPGZdjęcie: IMG_8615.JPG
Zdjęcie: DSC_0169.JPG Zdjęcie: DSC_0167.JPG Zdjęcie: DSC_0171.JPG

LOKALNY LIDER WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

Dzięki wytężonej pracy wielu osób nasi wychowankowie korzystają z możliwości jakie otwierają się dla nich dzięki udziałowi w projektach unijnych. ZST już od ponad 20 lat realizuje wiele przedsięwzięć i projekt współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Dzięki wieloletniej i owocnej współpracy z partnerami z Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Grecji czy Finlandii, Portugalii, Irlandii zrealizowaliśmy i obecnie realizujemy przedsięwzięcia w ramach programów Erasmus+, POWER, Leonardo da Vinci, Comenius, Młodzież w Działaniu czy Akcji e-Twinning. Do dziś w różnego rodzaju projektach zagranicznych wzięło udział ok. 3 tys. uczniów.

Zdjęcie: SAM_0039.jpgZdjęcie: IMG_6247.jpgZdjęcie: Estacion Diseno - Grupo Polaco.jpg
Zdjęcie: granada_d9.jpgZdjęcie: Martos_d1.jpgZdjęcie: granada_d24.jpg
Zdjęcie: niemcy_d7.jpgZdjęcie: niemcy_d4.jpgZdjęcie: lipsk_d9.jpg
Zdjęcie: portugalia_d6.jpgZdjęcie: portugalia_d32.jpgZdjęcie: portugalia_d29.jpg

NOWOCZESNA BAZA DYDAKTYCZNA

Kształcenie zawodowe i specjalistyczne dzięki nowoczesnej bazie dydaktycznej, jaką dysponuje szkoła oraz profesjonalnej i kreatywnej kadrze nauczycielskiej odbywa się na wysokim poziomie. Posiadamy dziesięć nowoczesnych pracowni komputerowych wyposażonych w komputery PC, licencjonowane - specjalistyczne oprogramowanie, multimedialne projektory, laptopy oraz tablice interaktywne. Oprócz tego uczniowie mają do dyspozycji pracownie specjalistyczne do nauczania mechatroniki, automatyki oraz elektroniki, a także nowoczesną aulę z systemem multimedialnym - oferujemy naszym uczniom optymalne warunki do podnoszenia wiedzy i umiejętności.
Patrzymy odważnie w przyszłość otwierając wciąż nowe kierunki kształcenia i dostosowując edukację zawodową naszej szkoły do lokalnego i europejskiego rynku pracy. Łamiemy bariery architektoniczne, dostosowując szkołę do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Część budynku ogólnodydaktyczna posiada podjazdy, windę, łazienkę dla osób niepełnosprawnych, część dydaktyczno-zawodowa podjazdy, kolejną windę oraz łazienki dla osób niepełnosprawnych . Szkoła posiada wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W celu przemieszczenia między częścią ogólnodydaktyczną, a dydaktyczno-zawodową można wykorzystać łącznik zakończony z jednej strony windą, z drugiej podjazdem.
Rozwijamy pasje naszych uczniów poprzez szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych m.in. w szkole działa teatr szkolny "Odlewnia talentów", koło elektroniczne, koło multimedialne, koło informatyczne, akustyczne i strzeleckie.

Zdjęcie: e6.jpgZdjęcie: e4.jpgZdjęcie: e5.jpg
Zdjęcie: LLL_9940.jpgZdjęcie: LLL_9937.jpgZdjęcie: LLL_9936.jpg
Zdjęcie: _MG_6503.jpgZdjęcie: _MG_6505.jpgZdjęcie: _MG_6510.jpg
Zdjęcie: DSC09945.jpgZdjęcie: DSC09978.jpgZdjęcie: DSC09962.jpg

NASI PARTNERZY

Poprzez współpracę z czołowymi firmami miasta i regionu (ZETO Rzeszów, Asseco Poland S.A., Pratt & Whitney S.A., Teknia Rzeszów, Fibrain, G2A, ROXART Studio Sp. z o.o., Siemens, BSH, WBX Studio Graficzne, PrimeBit Game S.A.) oraz uczelniami wyższymi (Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Rzeszowski, Wyższa Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie) szkoła na bieżąco dostosowuje treści kształcenia do aktualnego stanu wiedzy z danej dziedziny.

INNOWACJE

Dzięki współpracy z firmą Siemens jako jedyna szkoła na Podkarpaciu i jedna z niewielu w Polsce możemy organizować dla uczniów Certyfikowane Kursy Firmy Siemens. Dołączamy do systemu edukacji P-TECH (inicjatywa firmy IBM) z firmą Asseco Poland S.A. jako partnerem programu. Korzyść dla szkoły z tego tytułu to przede wszystkim edukacja dająca pracę, uczeń zdobywa aktualną wiedzę i umiejętności a nauczyciel jest moderatorem nauki. Dzięki temu nasi absolwenci będą skutecznie przygotowani do nowych zawodów i nieuchronnych zmian. Głównym celem projektu P-TECH jest wsparcie lokalnych społeczności przez odpowiednie przygotowanie młodzieży do pracy w zawodach o specjalności informatycznej, które oprócz zdobycia dyplomu ukończenia szkoły średniej, wymagają odpowiednich umiejętności, jednak niekoniecznie kilkuletnich studiów wyższych. Autorskie rozwiązania programowe opracowywane przez nauczycieli są na bieżąco konsultowane i wdrażane we współpracy ze specjalistami z w/w firm i uczelni. Naszym uczniom zapewniamy także płatne staże i praktyki w renomowanych firmach miasta i regionu.

SPORT W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH

Realizujemy sportowe pasje naszych uczniów. Wiodącą rolę w upowszechnianiu zdrowego stylu życia wśród młodzieży wiedzie Komisja Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia, organizując szeroki zakres pozalekcyjnych zajęć sportowych takich jak: szkolna liga piłki nożnej, szkolna liga piłki siatkowej, zajęcia w ramach SKS obejmujące: koszykówkę, siatkówkę, tenis ziemny oraz tenis stołowy. Dla pasjonatów sportów zimowych organizowane są liczne wyjazdy na narty bądź łyżwy. W działaniach tych pomaga nam bogate zaplecze sportowe - uczniowie mają do dyspozycji salę gimnastyczną, nowoczesną pełnowymiarową halę sportową oraz od 2019 roku sportowy obiekt wielofunkcyjny, który powstał dzięki zaangażowaniu nauczycieli i uczniów szkoły w ramach RBO. Dowodem na to, że sport pełni bardzo ważną rolę w rozwoju młodzieży mogą być wspaniałe zdjęcia wykonane przez naszych uczniów i absolwentów.
Wdrażając nowoczesne rozwiązania techniczne, wsparte o najnowsze technologie staramy się rozwijać potencjał naszych uczniów, zaś stosując innowacyjne rozwiązania oraz partnerskie metody współpracy na linii nauczyciel- uczeń, dążymy do zdobycia pozycji lidera w branży edukacyjnej.

Zdjęcie: sport_d1.jpgZdjęcie: sport_d2.jpgZdjęcie: sport_d3.jpg
Zdjęcie: LLL_9826.jpgZdjęcie: LLL_9827.jpgZdjęcie: LLL_9834.jpg