Zamówienia publiczne Zespołu Szkół Technicznych

Materiał opracowany przez: Administracja ZST, •  opublikowano: 19 lipca 2016

ZST.G.261.8.2019 - "Zakup i dostawa odzieży roboczej/stroju służbowego wraz z obuwiem dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie - Technikum Nr 9, ul.Matuszczaka 7, biorących udział w stażach zawodowych u pracodawców w ramach projektu „Kompetencje zawodowe moim atutem na rynku pracy".

Data wprowadzenia Szczegóły dokumentu Link PDF Link DOC Link XLS
17 maja
2019
Zakup i dostawa odzieży roboczej/stroju służbowego wraz z obuwiem dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie - Technikum Nr 9 - ZAPYTANIE OFERTOWE
17 maja
2019
Załącznik Nr 1 - Kluzula informacyjna
17 maja
2019
Załącznik Nr 2 - Formularz ofertowo - cenowy
17 maja
2019
Załącznik Nr 3 - Oświadczenia oferenta
17 maja
2019
Wzór umowy
31 maja
2019
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę odzieży roboczej/stroju służbowego wraz z obuwiem dla uczniów ZST Rzeszów – Technikum Nr 9

ZST.G.261.3.2017.2018 - "Modernizacja wielofunkcyjnego obiektu sportowo – rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Matuszczaka 7".

Data wprowadzenia Szczegóły dokumentu Link PDF Link DOC Link XLS
7 grudnia
2017
Zapytanie ofertowe na modernizację wielofunkcyjnego obiektu sportowo – rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Matuszczaka 7
7 grudnia
2017
Wzór umowy
7 grudnia
2017
Formularz wyceny ofertowej
7 grudnia
2017
TABELA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH "TOP"
19 grudnia
2017
Protokół otwarcia ofert
28 grudnia
2017
Informacja o wyborze najkorzystaniejszej oferty

ZST.G.261.1.2017.2018 - Zapytanie ofertowe na remont oraz termomodernizację dachu "Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie".

Data wprowadzenia Szczegóły dokumentu Link PDF Link DOC Link XLS
9 października
2017
Zapytanie ofertowe na remont oraz termomodernizację dachu "Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie"
9 października
2017
Wzór umowy
9 października
2017
Dokumentacja fotograficzna dachu
9 października
2017
Druk oferty
9 października
2017
TABELA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH „TOP”
24 października
2017
Protokół z otwarcia ofert
30 października
2017
Informacja o wyborze najkorzystaniejszej oferty

ZST.G.2221.6.2016.2017 - Zapytanie ofertowe na dostawę mobilnych szaf na laptopy wraz z systemem zasilania/ładowania oraz licencji edukacyjnych na pakiety oprogramowania biurowego.

Data wprowadzenia Szczegóły dokumentu Link PDF Link DOC
7 sierpnia
2017
Zapytanie ofertowe na dostawę mobilnych szaf na laptopy wraz z systemem zasilania/ładowania oraz licencji edukacyjnych na pakiety oprogramowania biurowego
7 sierpnia
2017
Formularz cenowy
7 sierpnia
2017
Formularz ofertowy
7 sierpnia
2017
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i/lub osobowych
7 sierpnia
2017
Wzór umowy
17 sierpnia
2017
Protokół z otwarcia ofert
21 sierpnia
2017
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZST.G.2221.5.2016.2017 - Zapytanie ofertowe na dostawę i zakup książek i audiobooków dla Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie przy ul. Matuszczaka 7.

Data wprowadzenia Szczegóły dokumentu Link PDF Link DOC Link XLS
13 lipca
2017
Zapytanie ofertowe na dostawę i zakup książek i audiobooków dla Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie przy ul. Matuszczaka 7.
13 lipca
2017
Załącznik Nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
13 lipca
2017
Załącznik Nr 2 - Formularz wyceny ofertowej
13 lipca
2017
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
13 lipca
2017
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i/lub osobowych
13 lipca
2017
Załącznik Nr 5 - Wzór umowy
21 lipca
2017
Informacja (protokół) z otwarcia ofert
3 sierpnia
2017
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZST.G.2221.4.2016.2017 - Usługa społeczna polegająca na zakupie miejsca na niestacjonarnych studiach podyplomowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w Zespole Szkół Technicznych - Technikum Nr 9 w Rzeszowie.

Data wprowadzenia Szczegóły dokumentu Link PDF Link DOC
27 czerwca
2017
Usługa społeczna polegająca na zakupie miejsca na niestacjonarnych studiach podyplomowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w Zespole Szkół Technicznych - Technikum Nr 9 w Rzeszowie - Zapytanie ofertowe
27 czerwca
2017
Załącznik Nr 1 - Formularz wyceny ofertowej
27 czerwca
2017
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i/lub osobowych
27 czerwca
2017
Załącznik Nr 3 - Wzór umowy
6 lipca
2017
Informacja z otwarcia ofert
7 lipca
2017
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZST.G.2221.3.2016.2017 - Zakup i dostawa (dowóz i wniesienie do miejsca wskazanego) przez Wykonawcę 5 stołów warsztatowych dla Zespołu Szkół Technicznych ul. Matuszczaka 7; 35-084 Rzeszów.

Data wprowadzenia Szczegóły dokumentu Link PDF Link DOC
27 czerwca
2017
Zakup i dostawa (dowóz i wniesienie do miejsca wskazanego) przez Wykonawcę 5 stołów warsztatowych dla Zespołu Szkół Technicznych ul. Matuszczaka 7; 35-084 Rzeszów - Zapytanie ofertowe
27 czerwca
2017
Załącznik Nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
27 czerwca
2017
Załącznik Nr 2 - Formularz wyceny ofertowej
27 czerwca
2017
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
27 czerwca
2017
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i/lub osobowych
27 czerwca
2017
Załącznik Nr 5 - Wzór umowy
6 lipca
2017
Informacja z otwarcia ofert
7 lipca
2017
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZST.27271.3.2016.2017 - Dostawa sprzętu specjalistycznego - mechanicznego na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Rzeszowie w ramach zadania: "Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie"

Data wprowadzenia Szczegóły dokumentu Link PDF Link DOC
27 grudnia
2016
Dostawa sprzętu specjalistycznego - mechanicznego na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Rzeszowie w ramach zadania: "Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie" - Ogłoszenie o zamówieniu
27 grudnia
2016
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
27 grudnia
2016
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
27 grudnia
2016
Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy
27 grudnia
2016
Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz wyceny ofertowej
27 grudnia
2016
Załącznik nr 4 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
27 grudnia
2016
Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału
27 grudnia
2016
Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o podwykonawcach
4 stycznia
2017
Informacja z otwarcia ofert
4 stycznia
2017
Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
10 stycznia
2017
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
25 stycznia
2017
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

ZST.27271.2.2016.2017 - Dostawa sprzętu specjalistycznego - mechanicznego na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Rzeszowie w ramach zadania: "Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie"

Data wprowadzenia Szczegóły dokumentu Link PDF Link DOC
13 grudnia
2016
Dostawa sprzętu specjalistycznego - mechanicznego na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Rzeszowie w ramach zadania: "Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie" - Ogłoszenie o zamówieniu
13 grudnia
2016
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
13 grudnia
2016
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
13 grudnia
2016
Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy
13 grudnia
2016
Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz wyceny ofertowej
13 grudnia
2016
Załącznik nr 4 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
13 grudnia
2016
Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału
13 grudnia
2016
Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o podwykonawcach
16 grudnia
2016
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 13 grudnia 2016 (Nr 366113-2016)
16 grudnia
2016
Wyjaśnienia oraz zmiana zapisu SIWZ z dnia 13 grudnia 2016
22 grudnia
2016
Informacja z otwarcia ofert
22 grudnia
2016
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

ZST.27271.1.2016.2017 - Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych w ramach zadania: "Doposażenie placówki w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego""

Data wprowadzenia Szczegóły dokumentu Link PDF Link DOC
7 grudnia 2016 Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych w ramach zadania: "Doposażenie placówki w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego" - Ogłoszenie o zamówieniu
7 grudnia 2016 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
7 grudnia 2016 Załącznik nr 1a do SIWZ - Oferta - komputery stacjonarne, urządzenia peryferyjne
7 grudnia 2016 Załącznik nr 1b do SIWZ - Oferta - pracownia językowa
7 grudnia 2016 Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy
7 grudnia 2016 Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz cenowy - komputery oraz urządzenia peryferyjne
7 grudnia 2016 Załącznik nr 4 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
7 grudnia 2016 Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału
7 grudnia 2016 Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
7 grudnia 2016 Załącznik nr 7 do SIWZ - Screeny
13 grudnia
2016
Odpowiedź na zapytanie dotyczące treści SIWZ
14 grudnia
2016
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 7 grudnia 2016 (Nr 360646-2016)
14 grudnia
2016
Wyjaśnienia oraz zmiana zapisu SIWZ z dnia 7 grudnia 2016 (Nr 360646-2016)
14 grudnia
2016
Załącznik nr 4 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (wersja aktualna na dzień 14 grudnia 2016r.)
16 grudnia
2016
Informacja z otwarcia ofert
22 grudnia
2016
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZST.27271.5.2015.2016 - Nazwa zamówienia: Nazwa zamówienia: Dostawa urządzeń TVSAT i kontroli dostępu (2 części) w ramach zadania: "Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie"

Data wprowadzenia Szczegóły dokumentu Link PDF Link DOC
28 lipca 2016 Dostawa urządzeń TVSAT i kontroli dostępu (2 części) w ramach zadania: "Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie" - Zaproszenie do skłądania ofert
28 lipca 2016 Załącznik nr 1 - Oferta
28 lipca 2016 Załącznik nr 2 - Wzór umowy
28 lipca 2016 Załącznik nr 3a - Formularz cenowy
28 lipca 2016 Załącznik nr 3b - Formularz cenowy
28 lipca 2016 Załącznik nr 4a - Opis przedmiotu zamówienia: urządzenia telewizyjne i kontroli dostępu
28 lipca 2016 Załącznik nr 4b - Opis przedmiotu 2 części zamówienia: Narzędzia
5 sierpnia 2016 Protokół Komisji Przetargowej z sesji otwarcia ofert złożonym w przetargu nieograniczonym Nr ZST.27271.5.2015.2016
28 października
2016
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejsej oferty

ZST.27271.4.2015.2016 - Nazwa zamówienia: Dostawa przyrządów pomiarowych (4 części)w ramach zadania: "Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie"

Data wprowadzenia Szczegóły dokumentu Link PDF Link DOC
27 lipca 2016 Dostawa przyrządów pomiarowych (4 części)w ramach zadania: "Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie - Ogłoszenie o zamówieniu
27 lipca 2016 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
27 lipca 2016 Załącznik nr 1 do SIWZ - Oferta
27 lipca 2016 Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy
27 lipca 2016 Załącznik nr 3a do SIWZ - Formularz cenowy
27 lipca 2016 Załącznik nr 3b do SIWZ - Formularz cenowy
27 lipca 2016 Załącznik nr 3c do SIWZ - Formularz cenowy
27 lipca 2016 Załącznik nr 3d do SIWZ - Formularz cenowy
27 lipca 2016 Załącznik nr 4a do SIWZ - Opis przedmiotu 1 części zamówienia: Urządzenia do badania wytrzymałości
27 lipca 2016 Załącznik nr 4b do SIWZ - Opis przedmiotu 2 części zamówienia: Maszyny pomiarowe
27 lipca 2016 Załącznik nr 4c do SIWZ - Opis przedmiotu 3 części zamówienia: Mikroskopy
27 lipca 2016 Załącznik nr 4d do SIWZ - Opis przedmiotu 4 części zamówienia: Przyrządy pomiarowe
2 sierpnia 2016 Odpowiedź do zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ - cz.1
4 sierpnia 2016 Odpowiedź do zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ - cz.2
4 sierpnia 2016 Odpowiedź do zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ - cz.3
5 sierpnia 2016 Odpowiedź zbiorcza do zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ - cz.4
5 sierpnia 2016 Załącznik nr 4a do SIWZ - Opis przedmiotu 1 części zamówienia: Urządzenia do badania wytrzymałości - NOWY
5 sierpnia 2016 Załącznik nr 4b do SIWZ - Opis przedmiotu 2 części zamówienia: Maszyny pomiarowe - NOWY
5 sierpnia 2016 Załącznik nr 4c do SIWZ - Opis przedmiotu 3 części zamówienia: Mikroskopy - NOWY
5 sierpnia 2016 Załącznik nr 4d do SIWZ - Opis przedmiotu 4 części zamówienia: Przyrządy pomiarowe - NOWY
5 sierpnia 2016 Załącznik nr 3a do SIWZ - Formularz cenowy - NOWY
5 sierpnia 2016 Załącznik nr 3b do SIWZ - Formularz cenowy - NOWY
5 sierpnia 2016 Załącznik nr 3c do SIWZ - Formularz cenowy - NOWY
5 sierpnia 2016 Załącznik nr 3d do SIWZ - Formularz cenowy - NOWY
10 sierpnia
2016
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr nr 165709-2016 z dnia 2016-07-27
10 sierpnia
2016
Zmiana zapisu SIWZ
12 sierpnia
2016
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr nr 165709-2016 z dnia 2016-07-27
12 sierpnia
2016
Zmiana zapisu SIWZ
26 sierpnia
2016
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr nr 165709-2016 z dnia 2016-07-27 (wersja aktualna z 26 sierpnia)
26 sierpnia
2016
Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy (wersja aktualna z 26 sierpnia)
26 sierpnia
2016
Załącznik nr 3c do SIWZ - Formularz cenowy (wersja aktualna z 26 sierpnia)
26 sierpnia
2016
Załącznik nr 3d do SIWZ - Formularz cenowy (wersja aktualna z 26 sierpnia)
26 sierpnia
2016
Załącznik nr 4a do SIWZ - Opis przedmiotu 1 części zamówienia: Urządzenia do badania wytrzymałości (wersja aktualna z 26 sierpnia)
26 sierpnia
2016
Załącznik nr 4c do SIWZ - Opis przedmiotu 3 części zamówienia: Mikroskopy (wersja aktualna z 26 sierpnia)Y
26 sierpnia
2016
Załącznik nr 4d do SIWZ - Opis przedmiotu 4 części zamówienia: Przyrządy pomiarowe (wersja aktualna z 26 sierpnia)
26 sierpnia
2016
Odpowiedź do zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ
30 sierpnia
2016
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4
2 września
2016
Odpowiedź do zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ
7 września
2016
Protokół Komisji Przetargowej z sesji otwarcia ofert
4 października
2016
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejsej oferty

ZST.27271.3.2015.2016 - Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu specjalistycznego (3 części) – elektronicznego w ramach zadania: "Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie"

Data wprowadzenia Szczegóły dokumentu Link PDF Link DOC
26 lipca 2016 Dostawa sprzętu specjalistycznego (3 części) – elektronicznego w ramach zadania: "Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie" - Ogłoszenie o zamówieniu
26 lipca 2016 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
26 lipca 2016 Załącznik 4a do SIWZ - Opis przedmiotu 1 części zamówienia – Automatyka i telekomunikacja
26 lipca 2016 Załącznik 4b do SIWZ - Opis przedmiotu 2 części zamówienia – Urządzenia pomiarowe
26 lipca 2016 Załącznik 4c do SIWZ - Opis przedmiotu 3 części zamówienia – Zestawy ćwiczeń
26 lipca 2016 Załącznik nr 1 do SIWZ - Oferta
26 lipca 2016 Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy
26 lipca 2016 Załącznik nr 3a do SIWZ - Formularz cenowy
26 lipca 2016 Załącznik nr 3b do SIWZ - Formularz cenowy
26 lipca 2016 Załącznik nr 3c do SIWZ - Formularz cenowy
2 sierpnia 2016 Odpowiedź do zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ - cz.1
5 sierpnia 2016 Ogłoszenie o zamówieniu - aktualizacja
5 sierpnia 2016 Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ
5 sierpnia 2016 Odpowiedź do zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ - cz.2
5 sierpnia 2016 Załącznik nr 3a do SIWZ - Formularz cenowy - NOWY
5 sierpnia 2016 Załącznik nr 3b do SIWZ - Formularz cenowy - NOWY
5 sierpnia 2016 Załącznik nr 3c do SIWZ - Formularz cenowy - NOWY
8 sierpnia 2016 Odpowiedź do zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ - cz.3
10 sierpnia
2016
Odpowiedź do zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ - cz.4
12 sierpnia
2016
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 159591-2016 z dnia 2016-07-26
12 sierpnia
2016
Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ
19 sierpnia
2016
Odpowiedź do zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ - cz.5
22 sierpnia
2016
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 159591-2016 z dnia 2016-07-26
22 sierpnia
2016
Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ
23 sierpnia
2016
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 159591-2016 z dnia 2016-07-26
23 sierpnia
2016
Odpowiedź do zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ - cz.6
29 sierpnia
2016
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 159591-2016 z dnia 2016-07-26 - Ogłoszenie Nr 6
29 sierpnia
2016
Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ - Wersja aktualna z dnia 29 sierpnia 2016
29 sierpnia
2016
Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy - Wersja aktualna z dnia 29 sierpnia 2016
29 sierpnia
2016
Załącznik nr 3a do SIWZ - Formularz cenowy - Wersja aktualna z dnia 29 sierpnia 2016
29 sierpnia
2016
Załącznik 4b do SIWZ - Opis przedmiotu 2 części zamówienia – Urządzenia pomiarowe - Wersja aktualna z dnia 29 sierpnia 2016
2 września
2016
Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ
2 września
2016
Załącznik 4b do SIWZ - Opis przedmiotu 2 części zamówienia – Urządzenia pomiarowe - Wersja aktualna z dnia 2 września 2016
15 września
2016
Protokół Komisji Przetargowej z sesji otwarcia ofert
17 października
2016
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejsej oferty

ZST.27271.2.2015.2016 - Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu specjalistycznego – mechanicznego w ramach zadania: "Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie"

Data wprowadzenia Szczegóły dokumentu Link PDF Link DOC
25 lipca 2016 Dostawa sprzętu specjalistycznego – mechanicznego w ramach zadania: "Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie" - Ogłoszenie o zamówieniu
25 lipca 2016 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
25 lipca 2016 Załącznik nr 1 do SIWZ - Oferta
25 lipca 2016 Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy
25 lipca 2016 Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz cenowy
25 lipca 2016 Załącznik nr 4 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
28 lipca 2016 Zmiana zapisu SIWZ
3 sierpnia 2016 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 154851-2016 z dnia 2016-07-25
3 sierpnia 2016 Zmiana zapisu SIWZ
5 sierpnia 2016 Zmiana zapisu SIWZ
5 sierpnia 2016 Załącznik nr 4 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - NOWY
5 sierpnia 2016 Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz cenowy - NOWY
11 sierpnia
2016
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 154851-2016 z dnia 2016-08-11
11 sierpnia
2016
Zmiana zapisu SIWZ
11 sierpnia
2016
Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz cenowy - NOWY
12 sierpnia
2016
Odpowiedź do zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ - cz.1
12 sierpnia
2016
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 154851-2016 z dnia 2016-08-12
12 sierpnia
2016
Wyjaśnienia oraz zmiana zapisu SIWZ
22 sierpnia
2016
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 154851-2016 z dnia 2016-25-07
22 sierpnia
2016
Wyjaśnienia oraz zmiana zapisu SIWZ
6 września
2016
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 154851-2016 z dnia 2016-25-07
6 września
2016
Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy (wersja aktualna na dzień 6 września 2016r.)
6 września
2016
Załącznik nr 4 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (wersja aktualna na dzień 6 września 2016r.)
6 września
2016
Wyjaśnienia oraz zmiana zapisu SIWZ
16 września
2016
Protokół Komisji Przetargowej z sesji otwarcia ofert złożonym w przetargu nieograniczonym Nr ZST.27271.2.2015.2016
17 października
2016
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

ZST.27271.1.2015.2016 - Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach zadania: "Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie"

Data wprowadzenia Szczegóły dokumentu Link PDF Link DOC
19 lipca 2016 Dostawa sprzętu komputerowego w ramach zadania: "Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie" - Ogłoszenie o zamówieniu
19 lipca 2016 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
19 lipca 2016 Załącznik nr 1 do SIWZ - Oferta
25 lipca 2016 Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy
19 lipca 2016 Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz cenowy
19 lipca 2016 Załącznik nr 4 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
22 lipca 2016 Odpowiedź do zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ
25 lipca 2016 Zmiana załącznika Nr 2 do SIWZ
26 lipca 2016 Odpowiedź do zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ - cz.2
28 lipca 2016 Protokół Komisji Przetargowej z sesji otwarcia ofert złożonym w przetargu nieograniczonym Nr ZST.27271.1.2015.2016
23 sierpnia
2016
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejsej oferty