ZAWÓD TECHNIK ELEKTRONIK W ZST RZESZÓW

Materiał opracowany przez: Eugeniusz Bury, •  opublikowano: 20 kwietnia 2016

CHARAKTERYSTYKA ABSOLWENTA KIERUNKU TECHNIK ELEKTRONIK

Technik elektronik to zawód poszukiwany na krajowych i zagranicznych rynkach pracy, dający możliwość prowadzenia między innymi własnej działalności usługowo-gospodarczej z różnych dziedzin przemysłu, począwszy od projektowania i montażu instalacji elektrycznych, teleinformatycznych, alarmowych poprzez naprawy sprzętu RTV i AGD, diagnostykę komputerową pojazdów samochodowych, naprawy sprzętu komputerowego aż do projektowania i wytwarzania urządzeń elektronicznych. Absolwent ma szanse zatrudnienia w:

 • firmach świadczących usługi w zakresie napraw i obsługi sprzętu elektronicznego,
 • firmach montujących i sprzedających komputery,
 • firmach projektujących i wdrażających nowoczesne rozwiązania elektroniczne i techniki cyfrowej,
 • firmach montujących i naprawiających instalacje TV kablowych, systemów monitoringu, systemów nagłaśniania itp.
 • organach administracji publicznej i przedsiębiorstwach eksploatujących systemy elektroniczne,
 • sklepach i hurtowniach sprzętu elektronicznego,
 • przedsiębiorstwach korzystających z informacji w formie elektronicznej,

Dzięki szerokiemu zakresowi współpracy z wiodącymi firmami branży elektronicznej miasta i regionu, uczelniami wyższymi oraz partnerami Hiszpanii i Niemiec oferujemy naszym absolwentom udział w szerokiej gamie programów praktyk i staży (także międzynarodowych) ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji w zakresie programowania, systemów i sieci komputerowych oraz grafiki komputerowej. Od roku szkolnego 2012/13 kształcenie w zawodzie technik elektronik zgodnie z nową podstawa programową obejmuje swoim zakresem 2 kompetencje:

 • Kompetencja E.6 - Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych,
 • Kompetencja E.20 - Eksploatacja urządzeń elektronicznych

PRACOWNIE SPECJALISTYCZNE W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRONIK

Pracownie i laboratoria specjalistyczne są jednym z najważniejszych ogniw w procesie dydaktycznym nauczania zawodu. Pracownie i laboratoria specjalistyczne umożliwiają uczniom naszej szkoły praktyczne sprawdzenie wiadomości teoretycznych uzyskanych na przedmiotach zawodowych. Zajęcia odbywają się w kilkuosobowych grupach ćwiczeniowych, dzięki czemu umożliwia to uczniom dokładne zapoznanie się z badanymi układami i sprzętem pomiarowym będącym w dyspozycji poszczególnych pracowni.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt że w roku szkolnym 2016/17 w ramach projektu "Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 zostały wybudowane nowe sale do pracowni i zakupiony sprzęt komputerowy, multimedialny i specjalistyczny do poszczególnych pracowni.
Dla zawodu technik elektronik nasza szkoła oferuje zajęcia w następujących pracowniach specjalistycznych:

Pracownia podstaw elektrotechniki

Zajmuje się podstawowymi zagadnieniami pomiarowymi z miernictwa elektrycznego. Uczniowie poznają najprostsze metody pomiaru elementów i ich parametrów. Sprawdzają praktycznie podstawowe prawa elektrotechniczne. Zapoznają się z obsługą przyrządów pomiarowych i ich wpływem na wyniki pomiarów. Pracownia wyposażona jest w sprzęt najwyższej klasy miedzy innymi: profesjonalne zestawy ćwiczeniowe z podstaw elektrotechniki, indukcyjności dekadowe, pojemności dekadowe, rezystory dekadowe, autotransformatory, mostki cyfrowe RLC, multimetry cyfrowe, watomierze cyfrowe, zasilacze laboratoryjne, wielofunkcyjny miernik mocy, wielofunkcyjny miernik parametrów elektrycznych.

  Zdjęcie: DSC_0210.JPGZdjęcie: DSC_0196.JPGZdjęcie: DSC_0215.JPG
  Zdjęcie: DSC_0161.JPGZdjęcie: DSC_0166.JPGZdjęcie: DSC_0163.JPG

  Pracownia elektroniki analogowej

  W pracowni realizowane są zajęcia laboratoryjne z zakresu pomiarów parametrów przyrządów półprzewodnikowych. Na zajęciach uczniowie badają proste układy elektroniczne, wykonują pomiary i wykreślają charakterystyki podstawowych elementów półprzewodnikowych takich jak diody, tranzystory, tyrystory, elementy optoelektroniczne. Wykonują pomiary różnego rodzaju wzmacniaczy, generatorów i stabilizatorów, projektują obwody drukowane i wykonują montaż prostych układów elektronicznych.
  Pracownia wyposażona jest w sprzęt najwyższej klasy miedzy innymi: profesjonalne zestawy ćwiczeniowe z podstaw elektroniki analogowej, zasilacze, multimetry, generatory, oscyloskopy cyfrowe, analizatory widma, cyfrową stacja lutownicza na podczerwień która umożliwia montaż miniaturowych elementów elektronicznych.

  Zdjęcie: elektronik_1.jpgZdjęcie: elektronik_3.jpgZdjęcie: elektronik_2.jpg
  Zdjęcie: elektronik_5.jpgZdjęcie: elektronik_4.jpgZdjęcie: elektronik_6.jpg

  Pracownia elektroniki cyfrowej

  W pracowni elektroniki cyfrowej uczniowie zajmują się badaniem podstawowych elementów cyfrowych takich jak: bramki, przerzutniki, liczniki, sumatory, multipleksery, kodery i dekodery, programują pamięci półprzewodnikowe i badają układy wyświetlania informacji cyfrowej.
  Pracownia wyposażona jest: w nowoczesne zestawy pomiarowe, dzięki którym można profesjonalnie zbadać układy cyfrowe. Szeroko wykorzystywane są również programy komputerowe symulujące pracę rzeczywistych układów elektronicznych.

  Zdjęcie: elektronik_15.jpgZdjęcie: elektronik_13.jpgZdjęcie: elektronik_14.jpg
  Zdjęcie: elektronik_18.jpgZdjęcie: elektronik_16.jpgZdjęcie: elektronik_17.jpg

  Pracownia układów mikroprocesorowych

  Pozwala zapoznać się z budową i zasadami programowania systemów mikroprocesorowych i mikrokomputerów jednoukładowych. W pracowni tej wykonuje się ćwiczenia w oparciu o elementy i układy techniki cyfrowej. Pracownia wyposażona jest w nowoczesny sprzęt komputerowy oraz systemy mikroprocesorowe z obiektami do ćwiczeń.

  Zdjęcie: DSC_0244.jpgZdjęcie: DSC_0254.jpgZdjęcie: DSC_0248.jpg
  Zdjęcie: elektronik_23.jpgZdjęcie: elektronik_24.jpgZdjęcie: elektronik_22.jpg
  Zdjęcie: DSC_0263.jpgZdjęcie: DSC_0259.jpg

  Pracownia urządzeń elektronicznych

  Uczniowie zapoznają się z budową i zasadą działania oraz metodami serwisowania nowoczesnych urządzeń elektronicznych takich jak odbiorniki radiowe stacjonarne, samochodowe, CB radia, odbiorniki telewizyjne CRT, LCD i plazmowe. Zapoznają się z budową anten i elementami instalacji antenowych. Uczą się projektowania sieci telewizji kablowych.. Zapoznają się z technikami przesyłu cyfrowego DVBS i DVBT. Instalują i konfigurują zestawy TV SAT. Poznają zasady nagłaśniania pomieszczeń zamkniętych. Poznają aparaturę nagłośnieniową ( mikrofony, miksery, wzmacniacze kolumny głośnikowe itp.) Instalują systemy nagłośnieniowe. Poznają budowę i parametry nowoczesnych urządzeń zapisu i odtwarzania dźwięku i obrazu ( odtwarzacze DVD, kamery, aparaty cyfrowe) Uczą się obrabiać dźwięk i obraz za pomocą specjalnych programów komputerowych. Poznają systemy alarmowe i uczą się je instalować i konfigurować.

  Pracownia urządzeń elektronicznych jest wyposażona w najnowocześniejszy specjalistyczny sprzęt pomiarowy oraz w zestawy ćwiczeniowe: generatory w.cz, mierniki poziomu sygnału antenowego DVB-T, mierniki poziomu sygnału satelitarnego DVB-S/S2, zestawy do montażu i badania telewizji cyfrowej DVBC,DVBT,DVBS, zestawy monitoringu, systemy kontroli dostępu i zabezpieczeń, zestawy domofonowe i wideodomofonowe, zamki szyfrowe, zestaw elektroakustyczny, zestaw do obróbki i transmisji wideo, zestaw do badania światłowodów metodą reflektometryczną.

  Zdjęcie: DSC_0169.JPGZdjęcie: DSC_0173.JPGZdjęcie: DSC_0175.JPG
  Zdjęcie: DSC_0177.JPGZdjęcie: DSC_0179.JPGZdjęcie: DSC_0178.JPG

  Pracownia sieci komputerowych

  Tutaj uczniowie zapoznają się: z architekturami płyt głównych nowoczesnych komputerów PC. Wykonują montaż i uruchamiają zestawy komputerowe. Instalują i konfigurują systemy operacyjne. Zapoznają się z programami diagnostyki komputerowej. Uczą się odzyskiwać utracone dane oraz naprawiać strukturę logiczną dysków twardych. Instalują i konfigurują sieci przewodowe i bezprzewodowe. Zapoznają się programami diagnostyki sieci.
  Pracownia wyposażona jest w zestawy komputerowe, zestawy do montażu i konfiguracji sieci komputerowych, drukarki sieciowe, zestawy podstawy telekomunikacji oraz zestawy do ćwiczeń z telekomunikacji światłowodowej.

  Pracownia układów automatyki

  W ramach zajęć w pracowni układów automatyki uczniowie zapoznają się z budową i zasadą działania różnego rodzaju czujników np.: poziomu, zbliżeniowych, parametrów chemicznych, położenia itp. Poznają budowę i zasadę działania układów regulacji automatycznej. Programują sterowniki PLC. Badają urządzenia wykonawcze takie jak przekaźniki, styczniki, sterowniki mocy, silniki elektryczne, siłowniki elektryczne i falowniki.
  Pracownia wyposażona jest w zestawy do montażu i programowania sterowników PLC, zestawy do automatyki napędów oraz programowalne ramiona robotów.

  Zajęcia praktyczne

  Dla uczniów klasy trzeciej kształcących się w zawodzie technik elektronik jeden dzień w tygodniu poświęcony jest na zajęcia praktyczne, które odbywają się w Centrum Kształcenia Praktycznego w Rzeszowie. Nasi uczniowie uczą się tam między innymi projektowania prostych obwodów drukowanych, montażu układów elektronicznych, lutowania, posługiwania się dokumentacją techniczna i wielu innych ciekawych zagadnień praktycznych.

  Koło elektroniczne

  Działalność koła ukierunkowana jest na rzecz i potrzeby szkoły. W ramach zajęć tworzone są innowacyjne projekty z zakresu elektroniki. Członkowie Koła biorą udział w konkursach i wykonują obsługę akustyczną imprez i uroczystości szkolnych. Projekty koła:

  • Model skrzyżowania z sygnalizacją świetlną - model skrzyżowania świetlnego jest inteligentnym programowalnym modułem symulującym rzeczywiste skrzyżowanie świetlne. Zawiera kompletny system sterowania wraz z graficznym wyświetlaczem LCD, czujnikiem temperatury, makietą skrzyżowania wraz z masztami, na których są umiejscowione duże diody LED tworzące układ świateł podobnych do rzeczywistych na skrzyżowaniach ulicznych. Na makiecie mamy zamontowane 4 maszty. W każdym maszcie jest 5 diod LED: czerwona, zielona, żółta (dla samochodów) oraz czerwona i zielona (dla pieszych). System sterowania jest tak zaprojektowany, aby była możliwość sterowania każdej diody indywidualnie niezależnie od masztu. W ten sposób możemy opracować dowolny sposób sterowania światłami, ogranicza nas jedynie pomysłowość oraz logika podobieństwa do rzeczywistości. Na każdym maszcie występują też dwa wyświetlacze 7 – segmentowe. Są przewidziane dla algorytmów, w których istnieje potrzeba wyświetlania np. czasu pozostałego do przełączenia się następnej sekwencji świateł. Sterownik pozwala na indywidualne wysterowanie każdego wyświetlacza. Są one sterowane sposobem tzw. multipleksowanym. Graficzny wyświetlacz LCD służy do wyświetlania różnych obrazków monochromatycznych (bitmap) prezentujących np. rodzaj sekwencji lub aktualna temperaturę otoczenia.
  • Drukarka 3D - Nasza drukarka została zmontowana od podstaw w ramach zajęć "Koła Elektronicznego" w oparciu o projekt Mendel Prusa. Do budowy drukarki wykorzystaliśmy gotowe elementy plastikowe i elektronikę.
  • Uniwersalny system edukacyjny wykorzystujący energię słoneczną - Uniwersalny system edukacyjny wykorzystujący energię słoneczną składa się z dwóch mobilnych elementów: zestawu solarnego oraz zestawu fotowoltaicznego z funkcją podążania za słońcem. Cały projekt od podstaw wykonany został w ramach zajęć "Koła Elektronicznego" czas realizacji to siedem miesięcy.
  • Zestaw solarny - Zestaw solarny jest modelem zachowującym się podobnie jak rzeczywiste kolektory słoneczne. Kolektory takie służą głównie do podgrzewania ciepłej wody. Przez kolektory przepływa zwykle płyn solarny, który nagrzewa się od energii słonecznej do bardzo wysokich temperatur. Następnie płyn ten przepływa przez zasobnik gdzie nagrzewa wodę użytkową. Po oddaniu ciepła płyn z powrotem trafia do kolektorów, w celu ponownego ogrzania. W ten sposób, w słoneczne dni instalacja solarna potrafi podgrzać wodę do kilkudziesięciu stopni. Kolektory słoneczne są umieszczane w najbardziej nasłonecznionym miejscu, a więc najczęściej na dachu lub ścianie, od strony południowej. Są one tak skonstruowane, aby poprzez specjalnie do tego stworzony absorber pobierać energię ze słońca. Nasz zestaw zawiera panel solarny typu harfowego, ruchomą podstawę, kompletny system sterowania wraz z graficznym wyświetlaczem LCD, dwoma czujnikami temperatury, pompką wymuszającą przepływ płynu podgrzewającego wodę oraz zbiornik solarny.
  • Program sterownika i program komputerowy - Głównym elementem sterownika jest nowoczesny mikrokontroler rodziny AVR, ATMEGA32 taktowany rezonatorem kwarcowym 16 MHz. Wyższa wartość rezonatora gwarantuje odpowiednią szybkość działania mikrokontrolera obsługującego procedury wyświetlacza graficznego LCD. Program dla procesora został napisany w języku C, z wykorzystaniem pakietu WinAVR oraz środowiska AVRStudio. Komunikacja ze światem zewnętrznym jest uzyskana poprzez magistralę RS485. Zastosowanie tego typu komunikacji pozwala na zastosowanie długich kabli połączeniowych (do 1200m) oraz na połączenie kilku sterowników równolegle, ale obsługiwanych z jednego portu szeregowego komputera np. USB. Aby to można było zastosować, należy wykorzystać sprzętowy konwerter USB/RS485. Oprogramowanie komputerowe zostało napisane w języku C++ wykorzystując pakiet Visual C++. Dzięki niemu można wysyłając rozkazy odczytać podstawowe parametry naszego zestawu, a więc dwie mierzone temperatury i stan włączenia pompki. Działanie systemu polega na ciągłym monitoringu dwóch temperatur: temperatury panelu solarnego oraz temperatury ogrzewanej wody w zbiorniku. Jeśli temperatura panelu przewyższa temperaturę wody, wówczas zostaje włączona pompka pompująca płyn podgrzewający wodę. Jeśli jest odwrotnie, pompka zostaje wyłączona. Aby proces regulacji był poprawnie stosowany, dodano jeszcze histerezę przełączeniową na poziomie 2 OC. Cały czas na ekranie LCD możemy obserwować mierzone temperatury oraz stan włączenia pompki (migająca pompka).

Zdjęcie: DSC05766.JPGZdjęcie: DSC05763.JPGZdjęcie: DSC05756.JPG
Zdjęcie: elektronik_1.jpgZdjęcie: elektronik_3.jpgZdjęcie: elektronik_2.jpg
Zdjęcie: elektronik_4.jpgZdjęcie: elektronik_5.jpg