Stopień kontrastu:

A A A A

Rozmiar czcionki:

A A A

Ikona kontaktu telefonicznego

+48 17 74-83-140

Ikona kontaktu emailowego

sekretariat@zst.resman.pl

Zespół Szkół Technicznych

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU TECHNIK ELEKTRONIK W ZST RZESZÓW - TECHNIKUM NR 9

Opracowanie: Eugeniusz Bury, Janusz Ficek. Opublikowano: 20 kwietnia 2021r.

Jest to zawód uniwersalny, dający możliwość pracy w sektorze przemysłu, związanym z projektowaniem inteligentnych domów, elektroniką, automatyką, robotyką, informatyką i sieciami różnego typu.

To zawód poszukiwany na krajowych i zagranicznych rynkach pracy, dający możliwość prowadzenia między innymi własnej działalności usługowo - gospodarczej z różnych dziedzin przemysłu, począwszy od projektowania i montażu instalacji elektrycznych, teleinformatycznych, alarmowych poprzez naprawy sprzętu RTV i AGD, diagnostykę komputerową pojazdów samochodowych, naprawy sprzętu komputerowego, aż do projektowania i wytwarzania urządzeń elektronicznych. ZST posiada pracownie elektroniczne wyposażone w nowoczesny sprzęt pomiarowo - kontrolny, umożliwiający wykonywanie ćwiczeń związanych z budową i działaniem sieci komputerowych, domofonu, wideodomofonu. Na zajęciach laboratoryjnych można realizować ćwiczenia dotyczące telewizji naziemnej i satelitarnej, realizacji audycji telewizyjnych, miksowania obrazu i dźwięku, itd. Ćwiczenia wykonywane są przy pomocy profesjonalnych zestawów edukacyjnych, np. zestawów do montażu i konfigurowania elementów inteligentnego domu.

Technik elektronik - informacje dodatkowe

Wyposażenie pracowni ZST zostało sfinansowane z funduszy europejskich. Uczący się zawodu technik elektronik mają możliwość realizacji zagadnień praktycznych. Patronat nad zawodem technik elektronik pełni firma FIBRAIN, a specjaliści - pracownicy tej firmy - prowadzą lekcje związane z tematyką nowoczesnych rozwiązań sieci teleinformatycznych. ZST w tym zawodzie współpracuje również z firmą B/S/H (sprzęt gospodarstwa domowego). Praktyki zawodowe uczniowie realizują w obu firmach. Dodatkowo w celu poszerzenia oferty edukacyjnej zajęcia dla tego zawodu odbywają się w Centrum Kształcenia Zawodowego. Uczniowie wyjeżdżają na zagraniczne, darmowe staże zawodowe w ramach programu Erasmus+, ściśle związane z zawodem oraz odbywają certyfikowane szkolenia w ramach projektu RPO o tematyce inteligentnych domów. Nawiązana została również współpraca z firmami zajmującymi się tą dziedziną przemysłu (F&F Home). Dzięki tak szerokiemu zakresowi współpracy z wiodącymi firmami branży elektronicznej miasta i regionu, uczelniami wyższymi (Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Rzeszowski) oraz partnerami z Hiszpanii i Niemiec oferujemy naszym absolwentom udział w szerokiej gamie programów praktyk i staży (także międzynarodowych) ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji w zakresie programowania, systemów i sieci komputerowych oraz automatyki przemysłowej.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

 • ELM.02 - Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
 • ELM.05 - Eksploatacja urządzeń elektronicznych

Sylewtka absolwenta - technik elektronik

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik elektronik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • instalowania, konserwowania, użytkowania i naprawy urządzeń elektronicznych
 • serwisu urządzeń elektrotechnicznych i elektronicznych
 • organizacji pracy w zakładach wytwórczych i naprawczych, placówkach badawczo-rozwojowych oraz w innych jednostkach, gdzie są szeroko stosowane urządzenia elektroniczne

Technik elektronik znajduje zatrudnienie w:

 • zakładach przemysłowych przy montażu, instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych
 • warsztatach naprawczych urządzeń oraz aparatury elektronicznej i automatyki
 • firmach instalujących sprzęt elektroniczny powszechnego użytku
 • firmach świadczących usługi w zakresie napraw i obsługi sprzętu elektronicznego
 • firmach montujących i serwisujących komputery
 • firmach projektujących i wdrażających nowoczesne rozwiązania elektroniczne i z zakresu techniki cyfrowej
 • firmach montujących i naprawiających instalacje telewizji kablowych, systemów monitoringu, systemów nagłaśniania itp.
 • organach administracji publicznej i przedsiębiorstwach eksploatujących systemy elektroniczne,
 • sklepach i hurtowniach sprzętu elektronicznego
 • przedsiębiorstwach korzystających z informacji w formie elektronicznej

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Pracownia elektroniki analogowej

W pracowni realizowane są zajęcia laboratoryjne z zakresu pomiarów parametrów przyrządów półprzewodnikowych. Na zajęciach uczniowie badają proste układy elektroniczne, wykonują pomiary i wykreślają charakterystyki podstawowych elementów półprzewodnikowych takich jak diody, tranzystory, tyrystory, elementy optoelektroniczne. Wykonują pomiary różnego rodzaju wzmacniaczy, generatorów i stabilizatorów, projektują obwody drukowane i wykonują montaż prostych układów elektronicznych.
Pracownia wyposażona jest w sprzęt najwyższej klasy miedzy innymi: profesjonalne zestawy ćwiczeniowe z podstaw elektroniki analogowej, zasilacze, multimetry, generatory, oscyloskopy cyfrowe, analizatory widma, cyfrową stację lutowniczą na podczerwień, która umożliwia montaż miniaturowych elementów elektronicznych.

Pracownia elektroniki cyfrowej

W pracowni elektroniki cyfrowej uczniowie zajmują się badaniem podstawowych elementów cyfrowych takich jak: bramki, przerzutniki, liczniki, sumatory, multipleksery, kodery i dekodery, programują pamięci półprzewodnikowe i badają układy wyświetlania informacji cyfrowej. Pracownia wyposażona jest w: nowoczesne zestawy pomiarowe, dzięki którym można profesjonalnie zbadać układy cyfrowe. Szeroko wykorzystywane są również programy komputerowe symulujące pracę rzeczywistych układów elektronicznych.

Pracownia mikroprocesorowa

Pozwala zapoznać się z budową i zasadami programowania systemów mikroprocesorowych, programowanie platformy Raspberry Pi oraz Arduino W pracowni tej wykonuje się ćwiczenia w oparciu o elementy i układy techniki cyfrowej, oraz programowania w jezyku C, C++, Python w środowisku Keil, Arduino IDE i IDLE. Pracownia wyposażona jest w nowoczesny sprzęt komputerowy oraz systemy mikroprocesorowe z obiektami do ćwiczeń.

Pracownia urządzeń elektronicznych

Uczniowie zapoznają się z budową i zasadą działania oraz metodami serwisowania nowoczesnych urządzeń elektronicznych takich jak odbiorniki radiowe stacjonarne, samochodowe, CB radia, odbiorniki telewizyjne CRT, LCD i plazmowe. Zapoznają się z budową anten i elementami instalacji antenowych. Uczą się projektowania sieci telewizji kablowych, stosują techniki technikami przesyłu cyfrowego DVBS i DVBT, instalują i konfigurują zestawy TV SAT. Poznają zasady nagłaśniania pomieszczeń zamkniętych, konfigurują aparaturę nagłośnieniową (mikrofony, miksery, wzmacniacze kolumny głośnikowe itp.) Instalują systemy nagłośnieniowe. Poznają budowę i parametry nowoczesnych urządzeń zapisu i odtwarzania dźwięku i obrazu (odtwarzacze DVD, kamery, aparaty cyfrowe). Uczą się obrabiać dźwięk i obraz za pomocą oprogramowania komputerowego. Poznają systemy alarmowe i uczą się je instalować i konfigurować.

Pracownia urządzeń elektronicznych jest wyposażona w najnowocześniejszy specjalistyczny sprzęt pomiarowy oraz w zestawy ćwiczeniowe: generatory w.cz, mierniki poziomu sygnału antenowego DVB-T, mierniki poziomu sygnału satelitarnego DVB-S/S2, zestawy do montażu i badania telewizji cyfrowej DVBC,DVBT,DVBS, zestawy monitoringu, systemy kontroli dostępu i zabezpieczeń, zestawy domofonowe i wideodomofonowe, zamki szyfrowe, zestaw elektroakustyczny, zestaw do obróbki i transmisji wideo, zestaw do badania światłowodów metodą reflektometryczną.

Pracownia sieci komputerowych

Tutaj uczniowie zapoznają się: z architekturami płyt głównych nowoczesnych komputerów PC. Wykonują montaż i uruchamiają zestawy komputerowe. Instalują i konfigurują systemy operacyjne. Zapoznają się z programami diagnostyki komputerowej. Uczą się odzyskiwać utracone dane oraz naprawiać strukturę logiczną dysków twardych. Instalują i konfigurują sieci przewodowe i bezprzewodowe. Zapoznają się programami diagnostyki sieci. Pracownia wyposażona jest w zestawy komputerowe, zestawy do montażu i konfiguracji sieci komputerowych, drukarki sieciowe, zestawy podstawy telekomunikacji oraz zestawy do ćwiczeń z telekomunikacji światłowodowej.

Pracownia układów automatyki

W ramach zajęć w pracowni układów automatyki uczniowie zapoznają się z budową i zasadą działania różnego rodzaju czujników np.: poziomu, zbliżeniowych, parametrów chemicznych, położenia itp. Poznają budowę i zasadę działania układów regulacji automatycznej. Programują sterowniki PLC. Badają urządzenia wykonawcze takie jak przekaźniki, styczniki, sterowniki mocy, silniki elektryczne, siłowniki elektryczne i falowniki. Pracownia wyposażona jest w zestawy do montażu i programowania sterowników PLC, zestawy do automatyki napędów oraz programowalne ramiona robotów.

Zajęcia praktyczne

Dla uczniów klasy trzeciej kształcących się w zawodzie technik elektronik jeden dzień w tygodniu poświęcony jest na zajęcia praktyczne, które odbywają się w Centrum Kształcenia Praktycznego w Rzeszowie. Nasi uczniowie uczą się tam między innymi projektowania prostych obwodów drukowanych, montażu układów elektronicznych, lutowania, posługiwania się dokumentacją techniczna i wielu innych ciekawych zagadnień praktycznych.