Stopień kontrastu:

A A A A

Rozmiar czcionki:

A A A

Ikona kontaktu telefonicznego

+48 17 74-83-140

Ikona kontaktu emailowego

sekretariat@zst.resman.pl

Zespół Szkół Technicznych

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie

HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH 2022/2023

Opracowanie: Eugeniusz Bury. Opublikowano: 24 sierpnia 2022r.

Terminarz odbywania praktyk zawodowych, zajęć praktycznych oraz praktyk zagranicznych w roku szkolnym 2022/2023 przedstawia się następująco:

PRAKTYKI ZAWODOWE: 4 TYGODNIE - 140 godzin (7 godzin dziennie)

L.p. Klasa Termin praktyk zawodowych Opiekun praktyk
1. 4AS – technik elektronik 03.10.2022 - 28.10.2022 Janusz Ficek
2. 4BS – technik informatyk 03.10.2022 - 28.10.2022 Marcin Barcinski
3. 4CS– technik mechanik 03.10.2022 - 28.10.2022 Marek Urbanik
4. 4DS – technik reklamy 03.10.2022 - 28.10.2022 Aneta Tereszkiewicz
5. 3AT– technik elektronik, technik mechanik 14.11.2012 - 09.12.2022 Janusz Ficek
Marek Urbanik
6. 3BT – technik informatyk 14.11.2012 - 09.12.2022 Leszek Niedbała
7. 3DT – technik informatyk, technik reklamy 14.11.2012 - 09.12.2022 Leszek Niedbała
Katarzyna Sowa
8. 3CT – technik programista 06.03.2023 - 31.03.2023 Monika Krzywonos

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE REALIZOWANE W CKZ RZESZÓW

L.p. Klasa Termin praktyk zawodowych
1. 4AS – technik elektronik CZWARTEK – 34 tyg.
2. 3AT – technik mechanik WTOREK – 34 tyg.
3. 4CS – technik mechanik CZWARTEK – 34 tyg.

PRAKTYKI I STAŻE ZAGRANICZNE (PROJEKTY ERASMUS+ / POWER)

L.p. Rodzaj projektu Temat projektu Okres realizacji Liczba uczestników Kraj
1. POWER VET "Kluczowe kompetencje przyszłości" od 05.09.2022
do 23.09.2022
15 + 1
(technik informatyk)
Hiszpania
(Sevilla)