Stopień kontrastu:

A A A A

Rozmiar czcionki:

A A A

Ikona kontaktu telefonicznego

+48 17 74-83-140

Ikona kontaktu emailowego

sekretariat@zst.resman.pl

Zespół Szkół Technicznych

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie

HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH 2023/2024

Opracowanie: Eugeniusz Bury. Opublikowano: 8 sierpnia 2023r.

Terminarz odbywania praktyk zawodowych, zajęć praktycznych oraz praktyk zagranicznych w roku szkolnym 2023/2024 przedstawia się następująco:

PRAKTYKI ZAWODOWE: 4 TYGODNIE - 140 godzin (7 godzin dziennie)

L.p. Klasa Termin praktyk zawodowych Opiekun praktyk
1. 4CT – technik programista 02.10.2023 - 27.10.2023 Magdalena Kołodziej
2. 4DT – technik informatyk
technik reklamy
30.10.2023 - 24.11.2023 Krzysztof Gątarski
Aneta Tereszkiewicz
3. 3ET – technik reklamy 27.11.2023 - 22.12.2023 Katarzyna Sowa
4. 4BT – technik informatyk 02.01.2024 - 26.01.2024 Krzysztof Gątarski
5. 4AT– technik elektronik
technik mechanik
12.02.2024 - 08.03.2024 Janusz Ficek
Marek Urbanik
6. 3CT – technik programista 26.02.2024 - 22.03.2024 Monika Krzywonos
7. 3BT – technik informatyk 03.04.2024 - 30.04.2024 Leszek Niedbała
8. 3AT – technik elektronik
technik mechanik
06.05.2024 - 31.05.2024 Janusz Ficek
Marek Urbanik
9. 3DT – technik informatyk
technik programista
03.04.2024 - 30.04.2024 Leszek Niedbała
Monika Krzywonos

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE REALIZOWANE W CKZ RZESZÓW

L.p. Klasa Przedmiot Termin praktyk zawodowych
1. 4AT– technik elektronik Pracownia instalacji urządzeń elektronicznych CZWARTEK – 34 tyg
2. 3AT – technik mechanik Techniki wytwarzania WTOREK– 34 tyg
3. 4AT – technik mechanik Specjalizacja CZWARTEK – 34 tyg.

PRAKTYKI I STAŻE ZAGRANICZNE (AKREDYTOWANE PROJEKTY ERASMUS+)

L.p. Rodzaj projektu Temat projektu Okres realizacji Liczba uczestników Kraj