ZAWÓD TECHNIK MECHANIK W ZST RZESZÓW

Materiał opracowany przez: Waldemar Radecki, Marek Urbanik, •  opublikowano: 20 kwietnia 2016

CHARAKTERYSTYKA ABSOLWENTA KIERUNKU TECHNIK MECHANIK

Technik mechanik jest zawodem o bardzo długiej historii i szerokim zapotrzebowaniu na rynku pracy. Zawód ten obejmuje swym zasięgiem takie zagadnienia jak: projektowanie, konstruowanie, budowa, eksploatacja i naprawa maszyn, urządzeń i mechanizmów. Zakres prac, jakie może wykonywać absolwent technikum w zawodzie mechanika jest więc olbrzymi. Stąd istnieje potrzeba specjalizacji szczególnie w takim właśnie zawodzie.

W związku z faktem, że w ostatnich latach w przemyśle pojawiło się wiele nowoczesnych technologii, zupełnie zmieniła się charakterystyka zawodowa technika mechanika i pojawiło się wiele nowych specjalizacji w tym zawodzie. Szybki rozwój technik komputerowych sprawił, że zmieniły się przede wszystkim metody projektowania i sposoby obróbki materiałów. Aktualnie istnieje duże zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę techniczną, w szczególności dotyczy to operatorów maszyn sterowanych numerycznie oraz specjalistów od komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania CAD/CAM. Współczesny technik mechanik powinien:

 • znać nowoczesne metody wytwarzania z zastosowaniem obrabiarek sterowanych numerycznie,
 • posiadać umiejętność obsługi linii produkcyjnych i montażowych,
 • znać narzędzia kontroli jakości z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń pomiarowych i diagnostycznych,
 • umieć projektować proste elementy mechaniczne z zastosowaniem programów komputerowych,
 • mieć wiedzę na temat technologicznego przygotowania produkcji,
 • posiadać umiejętność instalacji i obsługi współczesnych urządzeń mechanicznych

Powyższe zadania zawodowe wymagają dobrego przygotowania nie tylko w zakresie przedmiotów czysto technicznych takich jak mechanika, budowa maszyn, wytrzymałość konstrukcji, ale również w zakresie nowoczesnych technik wytwarzania, obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie, programów do komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania. Od roku szkolnego 2012/2013 szkoła nasza w zawodzie technik mechanik będzie realizować dwie kwalifikacje:

 • Kwalifikacja M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających
 • Kwalifikacja M.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Zdjęcie: 1.jpg

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik mechanik oprócz przedmiotów zawodowych przewidzianych w programie nauczania będą odbywać zajęcia z modelowania przestrzennego części maszyn a ponad to będą uczyć się programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC) oraz projektowania płaskiego i modelowania przestrzennego części maszyn. Uczniowie posiadający takie umiejętności będą mieć zwiększone możliwości pracy w Zakładach Doliny Lotniczej. Po ukończeniu technikum i zdaniu egzaminu maturalnego uczeń ma również szeroki wybór kierunków kształcenia na wyższych uczelniach. Absolwent ma szanse zatrudnienia w firmach zajmujących się produkcją urządzeń technicznych oraz nadzorze przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń. Nauczanie w naszej szkole prowadzimy ucząc praktycznych umiejętności, pozwalamy uczniom na kreatywne rozwijanie swoich pomysłów.
Zajęcia z przedmiotów zawodowych mechanicznych odbywają się nowoczesnych specjalistycznych pracowniach:

 • pracownia programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC),
 • pracownia pomiarów warsztatowych,
 • pracownia projektowania CAD (Auto CAD, Solid Edge)

Pracownia programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie wyposażona jest w następujące obrabiarki CNC oraz specjalistyczne oprogramowanie służące do nauki programowania maszyn CNC:

 • tokarka CNC sterowana w dwóch osiach z systemem sterowania Sinumerik 808D na której pracują uczniowie od 2014 roku;
 • System Zero-OSN oraz Edge CAM;

W roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoła z funduszy Unii Europejskiej w kwocie około 1 mln zł „wzbogaciła” się o nowoczesną pracownię obrabiarek CNC oraz pomiarów warsztatowych. Wyposażenie tej pracowni w nowoczesne specjalistyczne maszyny i urządzenia wraz z oprzyrządowaniem to:

 • tokarka CNC sterowana w trzech osiach z systemem sterowania Sinumerik 828D;
 • frezarka CNC sterowana w trzech osich z systemem sterowania Sinumerik 808C;
 • trenażery układów Sinumerick, Haidenhain i Fanuc;
 • przyrząd do ustawiania narzędzi skrawających;
 • współrzędnościowa maszyna pomiarowa;
 • maszyna wytrzymałościowa;
 • młot udarnościowy Charpy’ego;
 • projektor pomiarowy;
 • mikroskop metalograficzny;
 • twardościomierz do pomiarów metodą: Rockwella, Vickersa, Brinella;
 • podstawowe narzędzia pomiarowe;

Zdjęcie: IMG_0020.jpgZdjęcie: IMG_0021.jpg
Zdjęcie: IMG_0032.jpgZdjęcie: IMG_0030.jpgZdjęcie: DSC09910.jpg
Zdjęcie: DSC09919.jpgZdjęcie: DSC09943.jpgZdjęcie: DSC09912.jpg
Zdjęcie: DSC09945.jpgZdjęcie: DSC09978.jpgZdjęcie: DSC09962.jpg
Zdjęcie: IMG_0005.jpgZdjęcie: IMG_0003.jpgZdjęcie: IMG_0009.jpg
Zdjęcie: DSC09903.jpgZdjęcie: IMG_0025.jpgZdjęcie: IMG_0018.jpg
Zdjęcie: DSC09921.jpgZdjęcie: DSC09911.jpgZdjęcie: IMG_0043.jpg
Zdjęcie: DSC09928.jpgZdjęcie: IMG_0046.jpgZdjęcie: IMG_0053.jpg
Zdjęcie: DSC09935.jpgZdjęcie: DSC09930.jpgZdjęcie: DSC09931.jpg
Zdjęcie: DSC09968.jpgZdjęcie: DSC09955.jpgZdjęcie: DSC09948.jpg

PRACOWNIE SPECJALISTYCZNE W ZAWODZIE TECHNIK MECHANIK

Pracownie i laboratoria specjalistyczne są jednym z najważniejszych ogniw w procesie dydaktycznym nauczania zawodu. Wyposażenie specjalistyczne umożliwia uczniom naszej szkoły praktyczne sprawdzenie wiadomości teoretycznych uzyskanych na przedmiotach zawodowych. Zajęcia odbywają się w kilkuosobowych grupach ćwiczeniowych, dzięki czemu umożliwia to uczniom zapoznanie się z praktycznymi aspektami projektowania płaskiego i przestrzennego części maszyn oraz programowania i obsługi obrabiarek CNC:

 • PRACOWNIA KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA PRJEKTOWANIA CAD

W pracowni komputerowego wspomagania projektowania uczniowie poznają obsługę programu komputerowego AUTO CAD oraz SOLID EDGE.

Zdjęcie: prac komp wspom proj.jpg
Zdjęcie: prac komp wspom proj prace uczniow.jpg

 • PRACOWNIA PROGRAMOWANIA OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE

W pracowni komputerowego wspomagania projektowania uczniowie poznają obsługę programu komputerowego AUTO CAD oraz SOLID EDGE

Zdjęcie: prac prog obr ster num.jpg
 • PRACOWNIA UKŁADÓW STEROWANIA I REGULACJI

W pracowni układów sterowania i regulacji uczniowie poznają budowę oraz zasadę działania podstawowych układów automatyki na przykładzie elementów sterowania silników spalinowych stosowanych w pojazdach samochodowych.

Zdjęcie: prac ukl ster i reg.jpg
 • PRACOWNIA OBSŁUGI OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE

Zdjęcie: prac obsl obrab.jpg
Zdjęcie: prac obsl obrab ster num prace ucznia.jpg