ZAWÓD TECHNIK MECHANIK W ZST RZESZÓW

Materiał opracowany przez: Waldemar Radecki, Marek Urbanik, •  opublikowano: 16 października 2018


1. CHARAKTERYSTYKA ZAWODU TECHNIK MECHANIK W ZST RZESZÓW

Szybki rozwój technik komputerowych sprawił gwałtowny rozwój technologii związanej z projektowaniem oraz wytwarzaniem części maszyn, co zaowocowało powstaniem nowych specjalizacji w zawodzie technik mechanik. Biorąc pod uwagę ogromne zapotrzebowanie na rynku pracy na specjalistów z zakresu programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie, Zespół Szkół Technicznych prowadzi kształcenie w zawodzie technik mechanik w zakresie projektowania i wytwarzania części maszyn. Poza projektowaniem i wytwarzaniem części maszyn zawód ten obejmuje swym zasięgiem takie zagadnienia jak: budowa, eksploatacja oraz naprawa maszyn, planowanie produkcji, nadzorowanie procesu produkcji.

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik mechanik mają zajęcia w specjalistycznych pracowniach, na których odbywają się zajęcia z:

 • projektowania części maszyn z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania CAD,
 • programowania obrabiarek sterowanych numerycznie,
 • obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie,
 • metrologii warsztatowej,
 • mieć wiedzę na temat technologicznego przygotowania produkcji,
 • badań właściwości materiałów,

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik mechanik naukę przedmiotów zawodowych rozpoczynają już w pierwszej klasie od poznania zasad rysunku technicznego oraz wytrzymałości materiałów. Następnie klasa druga oraz trzecia to nauka programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie. Dzięki funduszom unijnym uczniowie uczą się programowania obrabiarek CNC z wykorzystaniem profesjonalnego oprogramowania CAM oraz ich obsługi dzięki obrabiarkom (dwóch tokarek i frezarki) stanowiących wyposażenie pracowni programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie. Dodatkowo praktyczne umiejętności mechanicy z ZST ćwiczą podczas zajęć praktycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Rzeszowie. Zajęcia praktyczne są zorganizowane w ten sposób, że uczniowie pracują na poszczególnych działach – począwszy od obróbki ręcznej poprzez spawalnię a skończywszy na obróbce maszynowej na obrabiarkach konwencjonalnych oraz sterowanych numerycznie.

Warto zauważyć, że pod koniec klasy trzeciej uczeń jest w stanie samodzielnie zaprogramować obrabiarkę CNC, wykonać na niej detal a następnie sprawdzić poprawność jego wykonania. Klasa druga to również pracownia techniczna, gdzie uczniowie nabywają umiejętności posługiwania się przyrządami pomiarowymi służącymi do pomiaru części maszyn oraz urządzeniami pozwalającymi badać właściwości technologiczne np.: twardość, wytrzymałość na rozciąganie, udarność. W ostatnim etapie nauki kształcenia zawodowego – czyli w klasie czwartej uczniowie uczą się posługiwać oprogramowaniem CAD, które służy do komputerowego projektowania części maszyn. Uczniowie na zajęciach wykonują profesjonalne projekty części maszyn tworząc rysunki płaskie oraz przestrzenne.

2. INFORMACJE DODATKOWE

Mechanicy z ZST corocznie uzyskują bardzo wysokie wyniki na egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. W dużej mierze przyczyniają się do tego nowoczesne pracownie sfinansowane z funduszy unijnych, gdzie podczas zajęć uczniowie pracują na takim samym sprzęcie jaki stosowany jest w zakładach pracy. W celu umożliwienia naszym uczniom dostępu do nowoczesnych technologii stosowanych w przemyśle Zespół Szkół Technicznych podpisał umowę o patronat z firmą z Doliny Lotniczej Pratt & Whitney. W związku z umową nasi uczniowie mają możliwość odbycia praktyki zawodowej oraz stażu w tej renomowanej firmie. W ramach patronatu dla uczniów kształcących się w zawodzie technik mechanik organizowane są cykliczne spotkania z pracownikami firmy Pratt & Whitney, którzy prezentują aktualne technologie związane z projektowaniem i wytwarzaniem części maszyn stosowanych w przemyśle oraz wycieczki na których mechanicy z ZST mają możliwość zobaczyć jak wygląda w rzeczywistości praca w zawodzie technik mechanik.

Poza praktykami i stażami uczniowie kształcący się w zawodzie technik mechanik w ZST zdobywają dodatkowe doświadczenie zawodowe oraz językowe podczas wyjazdów na staże zawodowe w ramach Programu Edukacyjnego Erasmus+, na który co roku wyjeżdża kilka grup uczniów z ZST. Po ukończeniu pobytu za granicą uczniowie otrzymują certyfikaty potwierdzające odbycie zawodowego stażu za granicą. Najczęściej odwiedzane kraje w ramach programu to Niemcy, Hiszpania oraz Portugalia.Dzięi projektowi RPO "Kompertencje zawodowe moim atutem na rynku pracy" uczniowie odbywają szkolenie w zakresie oprogramowania AutoCAD Inventor realizowane przez certyfikowany ośrodek firmy AutoDESK EDU-Consult.

Zdjęcie: 2019_027.jpgZdjęcie: 2019_034.jpgZdjęcie: 2019_032.jpg
Zdjęcie: 2019_031.jpgZdjęcie: 2019_028.jpg

3. KWALIFIKACJE UZYSKIWANE W WYNIKU KSZTAŁCENIA

 • Użytkowanie obrabiarek skrawających
 • Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

4. SYLWETKA ABSOLWENTA

Po ukończeniu szkoły w zawodzie technik mechanik absolwent będzie:

 • znał nowoczesne metody wytwarzania części maszyn z zastosowaniem obrabiarek sterowanych numerycznie
 • posiadał umiejętność obsługi linii produkcyjnych i montażowych
 • posiadał umiejętności posługiwania się nowoczesnymi narzędziami do kontroli jakości
 • potrafił projektować części maszyn z wykorzystaniem profesjonalnego oprogramowania CAD
 • miał wiedzę na temat technologicznego przygotowania produkcji
 • posiadał umiejętność instalacji i obsługi współczesnych urządzeń mechanicznych
Uczniowie kształcący się w zawodzie technik mechanik mają możliwość odbycia praktyki zawodowej w renomowanych zakładach z branży mechanicznej m.in. w Pratt & Whitney oraz Teknia Rzeszów Sp. z o.o., gdzie po ukończeniu szkoły mają bardo duże szanse na zatrudnienie w tych zakładach. Po ukończeniu technikum i zdaniu egzaminu maturalnego uczeń ma również szeroki wybór kierunków kształcenia na wyższych uczelniach technicznych.

5. TECHNIK MECHANIK ZNAJDZIE ZATRUDNIENIE W:

 • zakładach zajmujących się wytwarzaniem części maszyn (np. Doliny Lotniczej) jako:
  • konstruktor,
  • technolog,
  • programista obrabiarek sterowanych numerycznie,
  • operator obrabiarek skrawających konwencjonalnych oraz sterowanych numerycznie,
  • kontroler jakości,
 • firmach zajmujący się:
  • planowaniem i uruchamianiem produkcji
  • nadzorem procesu produkcji
  • montażem maszyn i urządzeń
Absolwent ma szanse zatrudnienia w firmach zajmujących się produkcją urządzeń technicznych oraz nadzorze przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń.

6. BAZA DYDAKTYCZNA I WARUNKI KSZTAŁCENIA

W roku szkolnym 2016/2017 Zespół Szkół Technicznych z funduszy Unii Europejskiej w kwocie około 1 mln zł "wzbogacił" się o nowoczesną pracownię obrabiarek CNC oraz pomiarów warsztatowych. W skład wyposażenia pracowni wchodzą:

 • tokarka CNC sterowana w trzech osiach z systemem sterowania Sinumerik 828D;
 • frezarka CNC sterowana w trzech osich z systemem sterowania Sinumerik 808D;
 • trenażery układów Sinumerick, Haidenhain, Haas;
 • przyrząd do ustawiania narzędzi skrawających;
 • współrzędnościowa maszyna pomiarowa;
 • maszyna wytrzymałościowa;
 • młot udarnościowy Charpy’ego;
 • projektor pomiarowy;
 • mikroskop metalograficzny;
 • twardościomierz do pomiarów metodą: Rockwella, Vickersa, Brinella;
 • podstawowe narzędzia pomiarowe;
Nauczanie w naszej szkole prowadzimy ucząc praktycznych umiejętności, pozwalając w ten sposób uczniom na kreatywne rozwijanie swoich pomysłów.

Zdjęcie: 1.jpg

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik mechanik oprócz przedmiotów zawodowych przewidzianych w programie nauczania będą odbywać zajęcia z modelowania przestrzennego części maszyn a ponad to będą uczyć się programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC) oraz projektowania płaskiego i modelowania przestrzennego części maszyn. Uczniowie posiadający takie umiejętności będą mieć zwiększone możliwości pracy w Zakładach Doliny Lotniczej. Po ukończeniu technikum i zdaniu egzaminu maturalnego uczeń ma również szeroki wybór kierunków kształcenia na wyższych uczelniach. Absolwent ma szanse zatrudnienia w firmach zajmujących się produkcją urządzeń technicznych oraz nadzorze przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń. Nauczanie w naszej szkole prowadzimy ucząc praktycznych umiejętności, pozwalamy uczniom na kreatywne rozwijanie swoich pomysłów.
Zajęcia z przedmiotów zawodowych mechanicznych odbywają się nowoczesnych specjalistycznych pracowniach:

 • pracownia programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC),
 • pracownia pomiarów warsztatowych,
 • pracownia projektowania CAD (Auto CAD, Solid Edge)

Pracownia programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie wyposażona jest w następujące obrabiarki CNC oraz specjalistyczne oprogramowanie służące do nauki programowania maszyn CNC:

 • tokarka CNC sterowana w dwóch osiach z systemem sterowania Sinumerik 808D na której pracują uczniowie od 2014 roku;
 • System Zero-OSN oraz Edge CAM;

Zdjęcie: IMG_0020.jpgZdjęcie: IMG_0021.jpg
Zdjęcie: IMG_0032.jpgZdjęcie: IMG_0030.jpgZdjęcie: DSC09910.jpg
Zdjęcie: DSC09919.jpgZdjęcie: DSC09943.jpgZdjęcie: DSC09912.jpg
Zdjęcie: DSC09945.jpgZdjęcie: DSC09978.jpgZdjęcie: DSC09962.jpg
Zdjęcie: IMG_0005.jpgZdjęcie: IMG_0003.jpgZdjęcie: IMG_0009.jpg
Zdjęcie: DSC09903.jpgZdjęcie: IMG_0025.jpgZdjęcie: IMG_0018.jpg
Zdjęcie: DSC09921.jpgZdjęcie: DSC09911.jpgZdjęcie: IMG_0043.jpg
Zdjęcie: DSC09928.jpgZdjęcie: IMG_0046.jpgZdjęcie: IMG_0053.jpg
Zdjęcie: DSC09935.jpgZdjęcie: DSC09930.jpgZdjęcie: DSC09931.jpg
Zdjęcie: DSC09968.jpgZdjęcie: DSC09955.jpgZdjęcie: DSC09948.jpg

7. PRACOWNIE SPECJALISTYCZNE W ZAWODZIE TECHNIK MECHANIK

Pracownie i laboratoria specjalistyczne są jednym z najważniejszych ogniw w procesie dydaktycznym nauczania zawodu. Wyposażenie specjalistyczne umożliwia uczniom naszej szkoły praktyczne sprawdzenie wiadomości teoretycznych uzyskanych na przedmiotach zawodowych. Zajęcia odbywają się w kilkuosobowych grupach ćwiczeniowych, dzięki czemu umożliwia to uczniom zapoznanie się z praktycznymi aspektami projektowania płaskiego i przestrzennego części maszyn oraz programowania i obsługi obrabiarek CNC:

 • Pracownia komputerowego wspomagania projektowania CAD

W pracowni komputerowego wspomagania projektowania uczniowie poznają obsługę programu komputerowego AUTO CAD oraz SOLID EDGE.

Zdjęcie: prac komp wspom proj.jpg
Zdjęcie: prac komp wspom proj prace uczniow.jpg

 • Pracownia programowania obrabiarek sterowanych numerycznie

W pracowni komputerowego wspomagania projektowania uczniowie poznają obsługę programu komputerowego AUTO CAD oraz SOLID EDGE

Zdjęcie: prac prog obr ster num.jpg
 • Pracownia układów sterowania i regulacji

W pracowni układów sterowania i regulacji uczniowie poznają budowę oraz zasadę działania podstawowych układów automatyki na przykładzie elementów sterowania silników spalinowych stosowanych w pojazdach samochodowych.

Zdjęcie: prac ukl ster i reg.jpg
 • Pracownia obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie

Zdjęcie: prac obsl obrab.jpg
Zdjęcie: prac obsl obrab ster num prace ucznia.jpg