Stopień kontrastu:

A A A A

Rozmiar czcionki:

A A A

Ikona kontaktu telefonicznego

+48 17 74-83-140

Ikona kontaktu emailowego

sekretariat@zst.resman.pl

Zespół Szkół Technicznych

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie

DYŻURY I ZAKRES WSPARCIA PEDAGOGÓW SZKOLNYCH

Opracowanie: Aleksandra Kapelewska-Barć. Opublikowano: 21 kwietnia 2021r.

Pedagog szkolny to głównie szkolny rzecznik dziecka, mediator, który powinien sprawiedliwie rozwiązać wszystkie konflikty zachodzące pomiędzy uczniami, dzieckiem i nauczycielem a nawet dzieckiem i rodzicami. To osoba, która ma na celu uzupełnianie, pogłębianie i rozszerzanie działalności dydaktyczno- wychowawczej prowadzonej w szkole. Pedagog szkolny współpracuje z nauczycielami, dyrekcją, rodzicami, instytucjami służącymi pomocą dziecku i rodzinie (Poradnie Psychologiczno – pedagogiczne, Policja, Ośrodki Pomocy Społecznej, Sądy Rodzinne, Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze).

Głównym partnerem w pracy pedagoga jest UCZEŃ!

Do zadań pedagoga szkolnego należy między innymi:

 • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
 • Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
 • Organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
 • Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli;
 • Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczo- profilaktycznego;
 • Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli, w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu;
 • Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Uczniu, zwróć się do pedagoga gdy:

 • czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny;
 • ktoś naruszy ich prawa;
 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem;
 • masz problemy rodzinne;
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem;
 • chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób;
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Rodzicu, zwróć się do pedagoga gdy:

 • niepokoi Cię zachowanie dziecka;
 • zauważasz u dziecka problemy w uczeniu się;
 • chcesz porozmawiać o dziecku i waszych relacjach;
 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania;
 • masz pytania i nie wiesz do kogo zwrócić się po pomoc;
 • znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

Nauczycielu zwróć się do pedagoga, gdy:

 • potrzebujesz pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów;
 • potrzebujesz analizy opinii o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • chcesz wsparcia w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu;
 • oczekujesz wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów.

Dyżury pedagogów szkolnych:

mgr Małgorzata Prokop: tel. +48 506 129 605 (sala nr. 49)

 • PONIEDZIAŁEK - godz. 12:00-16:00
 • WTOREK - godz. 12:00-16:00
 • ŚRODA - godz. 8:00-12:00
 • CZWARTEK - godz. 8:00-12:00
 • PIĄTEK - godz. 8:00-12:00

mgr Aleksandra Kapelewska-Barć: tel. +48 888 556 008

 • PONIEDZIAŁEK - godz. 8:00-12:00
 • WTOREK - godz. 8:00-12:00
 • ŚRODA - godz. 12:00-16:00
 • CZWARTEK - godz. 12:00-16:00
 • PIĄTEK - godz. 12:00-16:00