Stopień kontrastu:

A A A A

Rozmiar czcionki:

A A A

Ikona kontaktu telefonicznego

+48 17 74-83-140

Ikona kontaktu emailowego

sekretariat@zst.resman.pl

Zespół Szkół Technicznych

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Opracowanie: Administracja ZST. Opublikowano: 05 lipca 2023r.

PODRĘCZNIKI - PRZEDMIOTY ZAWODOWE

L.p. ZAWÓD TYP / RODZAJ SZKOŁY KLASY WYKAZ
1. TECHNIK ELEKTRONIK Technikum 5-letnie 1as, 2asgr, 3as, 4as, 5as
2. TECHNIK INFORMATYK Technikum 5-letnie 1, 2bt, 2ct, 3bt, 3dt, 4bt, 4dt, 5bs
3. TECHNIK MECHANIK Technikum 5-letnie 1, 2g, 3a, 4a, 5cs
4. TECHNIK REKLAMY Technikum 5-letnie 1, 2f, 3e, 4d, 5ds
5. TECHNIK PROGRAMISTA Technikum 5-letnie 1, 2dt, 2et, 3ct, 4ct

PODRĘCZNIKI - PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

L.p. TYP / RODZAJ SZKOŁY KLASY WYKAZ
1. Liceum 4-letnie Wszystkie klasy
2. Technikum 5-letnie Wszystkie klasy