WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Materiał opracowany przez: Administracja ZST, •  opublikowano: 18 lipca 2020

L.p. DOTYCZY ZAWODU TYP/RODZAJ SZKOŁY KLASY Link
1. Liceum Ogólnokształcące 3-letnie 2 LAG PO
2. Liceum Ogólnokształcące 4-letnie 1 LAS, 2 LAS
3. TECHNIK ELEKTRONIK Technikum 4-letnie 2AG
4. TECHNIK ELEKTRONIK Technikum 4-letnie 3AT, 4AT
5. TECHNIK ELEKTRONIK Technikum 5-letnie 1/2 1AS, 2AS
6. TECHNIK INFORMATYK Technikum 4-letnie 2BG
7. TECHNIK INFORMATYK Technikum 4-letnie 3BT,3CT,4BT,4CT,4DT
8. TECHNIK INFORMATYK Technikum 5-letnie 1BS,1/2 1DS, 2BS
9. TECHNIK MECHANIK Technikum 4-letnie 2CG
10. TECHNIK MECHANIK Technikum 4-letnie 3AT,3DT,4AT, 4ET
11. TECHNIK MECHANIK Technikum 5-letnie 1/2 1AS,2CS
12. TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY Technikum 4-letnie 3ET,4FT
13. TECHNIK REKLAMY Technikum 4-letnie 2DG
14. TECHNIK REKLAMY Technikum 5-letnie 1/2 1DS,2DS
15. TECHNIK PROGRAMISTA Technikum 5-letnie 1CS