WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Materiał opracowany przez: Administracja ZST, •  opublikowano: 12 lipca 2021

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

L.p. DOTYCZY ZAWODU TYP/RODZAJ SZKOŁY KLASY Link
1. TECHNIK ELEKTRONIK 4-letnie 3ag
2. TECHNIK ELEKTRONIK 4-letnie 4atgr
3. TECHNIK INFORMATYK 4-letnie 3bg
4. TECHNIK INFORMATYK 4-letnie 4bt, 4ct
5. TECHNIK MECHANIK 4-letnie 3cg
6. TECHNIK MECHANIK 4-letnie 4atgr, 4dt
7. TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 4-letnie 4et
8. TECHNIK REKLAMY 4-letnie 3dg
9. TECHNIK ELEKTRONIK 5-letnie 1, 2asgr, 3as
10. TECHNIK INFORMATYK 5-letnie 1, 2bs, 2dsgr, 3bs
11. TECHNIK MECHANIK 5-letnie 1, 2asgr, 3cs
12. TECHNIK PROGRAMISTA 5-letnie 1, 2ct
13. TECHNIK REKLAMY 5-letnie 1, 2dsgr, 3ds

PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

L.p. DOTYCZY ZAWODU TYP/RODZAJ SZKOŁY KLASY Link
1. TECHNIKUM 4-letnie wszystkie klasy
2. TECHNIKUM 5-letnie wszystkie klasy
3. LICEUM 3-letnie wszystkie klasy
4. LICEUM 4-letnie wszystkie klasy