Stopień kontrastu:

A A A A

Rozmiar czcionki:

A A A

Ikona kontaktu telefonicznego

+48 17 74-83-140

Ikona kontaktu emailowego

sekretariat@zst.resman.pl

Zespół Szkół Technicznych

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie

HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Opracowanie: Eugeniusz Bury. Opublikowano: 5 wrzesnia 2023r.

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024:

L.p. DATA WYDARZENIE SZCZEGÓŁY
1. 04.09.2023 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego godz. 10:00
2. 06.09.2023 Spotkanie z rodzicami klasy 5 technikum, 2, 3 i 4 - liceum godz. 17.00
3. 07.09.2023 Spotkanie z rodzicami - klasy drugie, trzecie, czwarte technikum godz. 17:00
4. 08.09.2023 Ślubowanie klas pierwszych i spotkanie z rodzicami godz. 16:30
5. 12.09.2023 Konferencja Rady Pedagogicznej – plan nadzoru pedagogicznego, charakterystyka klas pierwszych, sprawy bieżące szkoły godz. 17:00
6. 26.09.2023 Konferencja Rady Pedagogicznej - Diagnoza uczniów klas pierwszych godz. 17:00
7. 13.10.2023 Akademia szkolna z okazji "Dnia Edukacji Narodowej" godz. do ustalenia
8. 14.10.2023 Święto Edukacji Narodowej
9. 20.10.2023 Dzień Otwarty Szkoły. Dzień Techniki.
10. 01.11.2023 Święto Wszystkich Świętych
11. 10.11.2023 Uroczysta akademia z okazji „Święta Niepodległości” godz. do ustalenia
12. 11.11.2023 Święto Niepodległości
13. 14.11.2023 Konferencja Rady Pedagogicznej – informacje nt. postępów w nauce i zachowaniu poszczególnych klas, sprawy bieżące szkoły godz. 17:00
14. 14.11.2023 Pisemna informacja do uczniów o przewidywanych ocenach niedostatecznych z przedmiotów zawodowych i ocenach z zachowania /Wszystkie klasy maturalne technikum, przedmioty zawodowe/
15. 15.11.2023 Spotkanie z rodzicami – klasy pierwsze i drugie godz. 17.00
16. 16.11.2023 Spotkanie z rodzicami – klasy trzecie, czwarte, piąte godz. 17.00
17. 12.12.2023 Konferencja Rady Pedagogicznej /Klasyfikacyjna klas maturalnych/
18. 14.12.2023 Konferencja Plenarna Rady Pedagogicznej /Podsumowująca pracę klas programowo najwyższych/
19. 15.12.2023 Zakończenie I półrocza klas IV technikum po gimnazjum i IV liceum
20. 18.12.2023 Rozpoczęcie drugiego półrocza dla klas maturalnych
21. 23.12.2023-
01.12.2024
Zimowa przerwa świąteczna
22. 09.01.2024 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie ELM.05 - część praktyczna (d) Klasa 5AS
23. 10.01.2024 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część pisemna z wykorzystaniem systemu elektronicznego Wszystkie klasy piąte
24. 16.01.2024r-
19.01.2024r
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie PGF.08 - część praktyczna (dk) 5DS
25. 15.01.2024r-
18.01.2024r
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie MEC.09 - część praktyczna (dk) 5CS
26. 15.01.2024r-
18.01.2024r
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie INF.03 - część praktyczna (dk) 5BS
27. 19.01.2024 Zakończenie I półrocza klas I, II, III, IV technikum i I, II, III liceum
28. 22.01.2024 Rozpoczęcie drugiego semestru dla klas I, II, III, IVS technikum i I, II, III liceum
29. 23.01.2024 Konferencja Rady Pedagogicznej /Klasyfikacyjna dla klas I, II, III, IV technikumi I, II, III liceum /
30. 24.01.2024 Spotkanie z rodzicami – klasy pierwsze i drugie 17:00
31. 25.01.2024 Spotkanie z rodzicami – klasy trzecie i czwarte, piąte godz. 17:00
32. 25.01.2024 Konferencja Rady Pedagogicznej /Podsumowująca pracę szkoły w I semestrze; Sprawy bieżące szkoły/
33. 29.01.2024-
11.02.2024
Ferie zimowe
34. 21.02.2024-
22.02.2024
Rekolekcje /Zajęcia do godziny 13:00/
Próbna matura
35. 23.02.2024 Rekolekcje /Zajęcia do godziny 13:00/ Msza Święta, Próbna matura
36. 19.03.2024 Pisemna informacja do uczniów o przewidywanych ocenach niedostatecznych z przedmiotów i ocenach z zachowania /Klasy maturalne/
37. 19.03.2024 Konferencja Rady Pedagogicznej 17:00
38. 28.03.2024-
02.04.2024
Wiosenna przerwa świąteczna
39. 19.04.2024 Dzień Otwarty Szkoły. Dzień Techniki.
40. 23.04.2024 Konferencja Rady Pedagogicznej /Klasyfikacyjna dla V – T-9, IV - LA; Sprawy bieżące szkoły/
41. 24.04.2024 Spotkanie z rodzicami. Klasy pierwsze i drugie. godz. 17:00
42. 25.04.2024 Spotkanie z rodzicami. Klasy trzecie, czwarte, piąte.
Konferencja plenarna klas maturalnych
godz. 17:00
43. 26.04.2024 Uroczyste zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych. 13:00
44. 30.04.2024 Akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja 13:00
45. 02.05.2024 Dzień flagi. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych /1 - dzień/
46. 07.05.2024
08.05.2024
09.05.2024
Pisemny egzamin maturalny – j. polski
Pisemny egzamin maturalny – matematyka
Pisemny egzamin maturalny – j. angielski

/Dni wolne od zajęć dydaktycznych - 3 dni/.
47. 16.05.2024 Pisemna informacja do uczniów i rodziców uczniów niepełnoletnich o przewidywanych ocenach niedostatecznych z przedmiotów i ocenach z zachowania.
48. 30.05.2024 Boże Ciało
49. 13.06.2024 Konferencja Rady Pedagogicznej /Klasyfikacja RP dla I, II, III, IV - Technikum, I, II, III - liceum; Sprawy bieżące szkoły
50. 20.06.2024 Konferencja plenarna Rady Pedagogicznej
51. 21.06.2024 Uroczyste zakończenie zajęć edukacyjnych roku szkolnego 2023/2024
EGZAMINY ZAWODOWE
52. 04.06.2024 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część pisemna z wykorzystaniem systemu elektronicznego.
53. 03.06.2024-
19.06.2024
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie ELM.02 - część praktyczna (w) ½ 4AT - t.elektronik
54. 03.06.2024-
19.06.2024
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie MEC.05 - część praktyczna (w) ½ 3AT - t.mechanik
55. 10.06.2024-
13.06.2024
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie PGF.07 część praktyczna (dk) ½ 4DT - t.reklamy
56. 10.06.2024-
13.06.2024
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie INF.03 część praktyczna (dk) 3CT, ½ 3DT - t. programista
57. 12.06.2024-
17.06.2024
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie INF.02 część praktyczna (wk) 3BT, ½ 3DT - t.informatyk
58. 20.08.2024 Egzamin maturalny w terminie poprawkowym /część pisemna/. GODZ. 9:00