Stopień kontrastu:

A A A A

Rozmiar czcionki:

A A A

Ikona kontaktu telefonicznego

+48 17 74-83-140

Ikona kontaktu emailowego

sekretariat@zst.resman.pl

Zespół Szkół Technicznych

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie

HISTORIA ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH

Opracowanie: Zespół nauczycieli ZST Rzeszów. Opublikowano: 28 sierpnia 2021r.

Historia szkoły liczy już ponad pół wieku. Jej początki sięgają roku 1959. Wtedy powstała Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących przy Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Rzeszowie, z siedzibą przy ulicy Obrońców Stalingradu 45 (obecna Hetmańska). Tworzyły ją dwie klasy o profilu odlewniczym, liczące w sumie 40 uczniów. Pierwszym dyrektorem szkoły został Józef Kolbusz, a Stefan Niegowski - pracownik WSK - kierownikiem warsztatów szkolnych.

Pierwsi absolwenci ZSZ opuścili szkołę w 1962 roku. W kwietniu 1963 roku funkcję dyrektora obejmuje Ignacy Filip. Wprowadzono też nowe specjalności i zawody (tokarz, frezer, ślusarz, brakarz, pomiarowiec, formierz-odlewnik). W 1964 roku zatrudniono pierwszych nauczycieli etatowych: Franciszka Kuśnierza, Natalię Kanię i Leopolda Wisza. Zaś w 1965 roku utworzono trzyletnie Technikum Mechaniczne dla Pracujących, zlokalizowane najpierw w budynku straży przemysłowej WSK, a później w jej modelarni. Dyrektorem szkoły zostaje Alojzy Świątek. W następnym roku (1966) przeniesiono szkołę na teren WSK (wydzielono tam gabinet dyrektora, pokój nauczycielski, trzy sale lekcyjne, szatnię), utworzono bibliotekę szkolną, a Franciszek Kuśnierz zostaje dyrektorem szkoły.

23 marca 1967 dyrektor naczelny WSK, Władysław Janik, wmurowuje akt erekcyjny pod nową szkołę przy ulicy Technicznej. Rok później (w 1968) Ministerstwo Oświaty i Wychowania wydaje zgodę na uruchomienie pięcioletniego dziennego Technikum Mechaniczno-Odlewniczego, odbywa się też pierwsza w historii szkoły matura w 3-letnim technikum mechanicznym dla pracujących. Kierownikiem warsztatów zostaje Eugeniusz Sarna. Początek "nowej epoki" w historii szkoły to rok 1969 i oddanie do użytku obiektu przy ulicy Technicznej, w której odbyły się centralne uroczystości Dnia Nauczyciela, połączone m.in. z ufundowaniem szkole sztandaru przez WSK.

W 1970 dyrektorem szkoły zostaje Wiesław Piechowicz. Oficjalne przekazanie i oddanie nowych obiektów szkoły, w obecności przedstawicieli ówczesnych władz politycznych - Józefa Tejchmy i Władysława Kruczka – odbyło się 1 grudnia 1970. W następnym roku (1971) dyrektorem szkoły zostaje Jan Trojnar, a od marca 1973 roku - Jerzy Maślanka. Kierownikiem warsztatów mianowano Józefa Krydę. W technikum mechanicznym wprowadzono nową specjalność - budowę silników lotniczych, a w zasadniczej szkole zawód - mechanika lotniczego. Rozpoczęto budowę krytej pływalni (październik), otworzono szkolną świetlicę. W 1976 roku szkoła przyjęła nazwę: Zespół Szkół Technicznych WSK "PZL-Rzeszów".

Rok 1978 to wyróżnienie szkoły Medalem Komisji Edukacji Narodowej i mianowanie Zdzisława Homy kierownikiem warsztatów. Pierwszego marca 1982 zostaje oddany do użytku internat przy ulicy Emilii Plater, a jej kierownikiem zostaje Julia Szmuc. W następnym roku (lipiec 1983), z udziałem ministra oświaty i wychowania Bolesława Farona, zostaje otwarta kryta pływalnia, udostępniono też młodzieży kort tenisowy, a kierownikiem warsztatów zostaje Józef Matuła. W 1984 roku powołano filię szkoły w Dynowie, a jej dyrektorem zostaje Franciszek Kiszka.

W 2001 roku dwunastu uczniów wyjeżdża na pierwszy w historii szkoły staż zagraniczny do Schwarzwaldu w Niemczech. Otworzona też zostaje specjalność „grafika komputerowa” w nowo powstałym Policealnym Studium. Rok 2003 to otwarcie nowej hali sportowej, powstałej w części dawnych warsztatów szkolnych. W 2007 roku, po trzydziestu czterech latach sprawowania funkcji dyrektora szkoły, odchodzi na zasłużoną emeryturę Jerzy Maślanka, a nowym dyrektorem zostaje Wanda Chodur-Filip. Otworzono trzyletnie Liceum Ogólnokształcące o nachyleniu wojskowym. Dwa lata później, w 2009 roku odbywa się jubileusz 50-lecia Zespołu Szkół Technicznych. W 2011 roku dyrektorem szkoły zostaje Edyta Niemiec. Zaś 2012 rok to otwarcie nowego kierunku kształcenia - technika organizacji reklamy.