Stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych

Materiał opracowany przez: Administracja ZST, •  opublikowano: 8 września 2016

Uczniowie naszej szkoły mogą ubiegać się o stypendia przyznawane m.in. przez samorządy lokalne, stowarzyszenia. Stypendia mają charakter motywacyjny lub socjalny. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są: stypendium za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia, stypendium "Młody inżynier", stypendium Prezesa Rady Ministrów, stypendium Dyrektora Szkoły, stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Stypendium socjalne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Poniżej zamieszczono informacje i adresy linków o najważniejszych rodzajach stypendiów dla młodzieży, także uczącej się w naszej szkole:

  • STYPENDIUM MŁODY INŻYNIER - LINK
  • RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM "WYPRAWKA SZKOLNA" - LINK
  • STYPENDIUM PREZYDENTA ZA WYNIKI W NAUCE I WYBITNE OSIAGNIĘCIA - LINK
  • STYPENDIA SZKOLNE - LINK
  • STYPENDIUM DYREKTORA SZKOŁY (REGULAMIN) - LINK