Stopień kontrastu:

A A A A

Rozmiar czcionki:

A A A

Ikona kontaktu telefonicznego

+48 17 74-83-140

Ikona kontaktu emailowego

sekretariat@zst.resman.pl

Zespół Szkół Technicznych

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie

SZKOLENIA PROGRAMOWE, KURSY SPECJALISTYCZNE, POLIGONY

Opracowanie: Barbara Gajewska. Opublikowano: 11 marca 2024r.

W trakcie nauki w szkole uczniowie OPW uczestniczą w obowiązkowych szkoleniach programowych, jak również mogą dodatkowo uczestniczyć kursach specjalistycznych, oferowanych przez współpracujące ze szkołą instytucje.

Wojskowe szkolenia programowe dla uczniów realizowane są w 21 batalionie dowodzenia w Rzeszowie w oparciu o program nauczania OPW. Są to sześciogodzinne zajęcia praktyczne, podczas których młodzież odbywa regularnie ćwiczenia pod okiem profesjonalistów – żołnierzy zawodowych. W czasie tych zajęć uczniowie doskonalą swoje umiejętności z musztry, regulaminów wojskowych, budowy i bezpiecznej obsługi broni, topografii, łączności, pierwszej pomocy na polu walki i taktyki. Mogą korzystać ze sprzętu oraz wyposażenia wojskowego znajdującego się w 21 batalionie dowodzenia. Ponadto na zakończenie nauki w klasie trzeciej realizowane jest 5-dniowie szkolenie poligonowe. Zajęcia te mają na celu uzupełnić i wzbogacić problematykę ogólnowojskową, której w sposób efektywny nie można zrealizować na zajęciach szkolnych, ponadto pozwalają sprawdzić praktyczne umiejętności uczniów.

SZKOLENIA PROGRAMOWE, KURSY SPECJALISTYCZNE, POLIGONY SZKOLENIA PROGRAMOWE, KURSY SPECJALISTYCZNE, POLIGONY SZKOLENIA PROGRAMOWE, KURSY SPECJALISTYCZNE, POLIGONY
SZKOLENIA PROGRAMOWE, KURSY SPECJALISTYCZNE, POLIGONY SZKOLENIA PROGRAMOWE, KURSY SPECJALISTYCZNE, POLIGONY SZKOLENIA PROGRAMOWE, KURSY SPECJALISTYCZNE, POLIGONY

Kursy specjalistyczne cieszą się wśród uczniów szkoły dużą popularnością. Udział w nich jest dobrowolny, lecz pozwala uzyskać dodatkowe kwalifikacje, potwierdzone certyfikatem. Uczniom oferowana jest szeroka gama różnorodnych kursów, między innymi: kurs spadochronowy, kurs wspinaczkowy, kurs strzelecki, kurs alpinistyczny z wykorzystaniem technik linowych, kurs płetwonurkowy CMAS- P1, kurs rozpoznania, kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, szkolenie techniki walki wręcz, kurs dowódców drużyn, szkolenia survivalowe.

SZKOLENIA PROGRAMOWE, KURSY SPECJALISTYCZNE, POLIGONY SZKOLENIA PROGRAMOWE, KURSY SPECJALISTYCZNE, POLIGONY SZKOLENIA PROGRAMOWE, KURSY SPECJALISTYCZNE, POLIGONY
SZKOLENIA PROGRAMOWE, KURSY SPECJALISTYCZNE, POLIGONY SZKOLENIA PROGRAMOWE, KURSY SPECJALISTYCZNE, POLIGONY

Wiedza i praktyka, a także doświadczenie, jakie zdobywają uczniowie podczas kursów, jest gwarancją dobrego przygotowania do pracy w służbach mundurowych i nauki na wyższych uczelniach wojskowych.