HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH 2019/2020

Materiał opracowany przez: Eugeniusz Bury, •  opublikowano: 23 lipca 2019

Terminarz odbywania praktyk zawodowych, zajęć praktycznych realizowanych w CKP w Rzeszowie oraz praktyk zagranicznych w roku szkolnym 2019/2020 przedstawia się następująco:

PRAKTYKI ZAWODOWE KLAS DRUGICH I TRZECICH TECHNIKUM (4 TYGODNIE - 160 godzin)

ID Klasa Termin praktyk zawodowych
1.3at – technik elektronik
3at – technik mechanik
3et – technik mechanik
30.09.2019 – 25.10.2019
2.3ct – technik informatyk4.11.2019 – 29.11.2019
3.3bt – technik informatyk
3ft – technik reklamy
27.01.2020 – 21.02.2020
4.3dt – technik informatyk24.02.2020 – 20.03.2020
5.2bt – technik informatyk09.03.2020 – 03.04.2020
6.2ct – technik informatyk04.05.2020 – 29.05.2020

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE W CKP RZESZÓW (1 DZIEŃ W TYGODNIU)

ID Klasa Termin zajęć praktycznych w CKP
1.3at - Technik elektronikCZWARTKI
2.3at - Technik mechanikCZWARTKI/PIĄTKI - 12 tyg.
3.3et - Technik mechanikWTORKI/ŚRODY - 12 tyg.

PRAKTYKI I STAŻE ZAGRANICZNE - PROGRAM ERASMUS+

ID Rodzaj projektu Tytuł projektu Termin Uczestnicy
1.ERASMUS+"Mobilność - praktyka - doświadczenie – sukces"
Your International Training
(Irlandia, Mallow co. Cork)
04.11.2019 – 22.11.201914+1
(technik informatyk)
2.ERASMUS+"Mobilność - praktyka - doświadczenie – sukces"
VITALIS (Niemcy, Schkeuditz)
07.10.2019 – 25.10.201924+2
(technik elektronik,
technik mechanik)

DOKUMENTACJA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK

ID Opis dokumentu Plik PDF Plik DOC
1.Regulamin praktyk zawodowych Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie
2.Plan praktyk zawodowych Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie
3.Wzór umowy o odbycie praktyki zawodowej
4.Załącznik Nr 1 - wzór podania o odbycie praktyki
5.Załącznik Nr 2 - wzór dzienniczka praktyki
6.Załącznik Nr 3 - oświadczenie uczestnika dotyczące ubezpieczenia
7.Załącznik Nr 4 - opinia z przebiegu praktyki

DOKUMENTACJA DLA ZAWODU TECHNIK ELEKTRONIK

ID Opis dokumentu Plik PDF Plik DOC
1.Regulamin praktyk zawodowych Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie
2.Plan praktyk zawodowych Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie
3.Wzór umowy o odbycie praktyki zawodowej
4.Załącznik Nr 1 - wzór podania o odbycie praktyki
5.Załącznik Nr 2 - wzór dzienniczka praktyki
6.Załącznik Nr 3 - oświadczenie uczestnika dotyczące ubezpieczenia
7.Załącznik Nr 4 - opinia z przebiegu praktyki

DOKUMENTACJA DLA ZAWODU TECHNIK MECHANIK

ID Opis dokumentu Plik PDF Plik DOC
1.Regulamin praktyk zawodowych Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie
2.Plan praktyk zawodowych Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie
3.Wzór umowy o odbycie praktyki zawodowej
4.Załącznik Nr 1 - wzór podania o odbycie praktyki
5.Załącznik Nr 2 - wzór dzienniczka praktyki
6.Załącznik Nr 3 - oświadczenie uczestnika dotyczące ubezpieczenia
7.Załącznik Nr 4 - opinia z przebiegu praktyki

DOKUMENTACJA DLA ZAWODU TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

ID Opis dokumentu Plik PDF Plik DOC
1.Regulamin praktyk zawodowych Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie
2.Plan praktyk zawodowych Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie
3.Wzór umowy o odbycie praktyki zawodowej
4.Załącznik Nr 1 - wzór podania o odbycie praktyki
5.Załącznik Nr 2 - wzór dzienniczka praktyki
6.Załącznik Nr 3 - oświadczenie uczestnika dotyczące ubezpieczenia
7.Załącznik Nr 4 - opinia z przebiegu praktyki