HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH 2018/2019

Materiał opracowany przez: Eugeniusz Bury, •  opublikowano: 28 czerwca 2018

Terminarz odbywania praktyk zawodowych, zajęć praktycznych realizowanych w CKP w Rzeszowie oraz praktyk zagranicznych w roku szkolnym 2018/2019 przedstawia się następująco:

PRAKTYKI KLAS DRUGICH I TRZECICH TECHNIKUM (4 TYGODNIE - 160 godzin)

ID Klasa Termin praktyk zawodowych
1.3at – technik elektronik
3at – technik organizacji reklamy
3bt – technik informatyk
3et – technik mechanik
1.10.2018 – 26.10.2018
2.3ct – technik informatyk5.11.2018 – 30.11.2018
3.2ct – technik informatyk19.11.2018 – 14.12.2018
4.2bt – technik informatyk14.01.2019 – 08.02.2019
5.3dt – technik informatyk04.03.2019 – 29.03.2019
6.2dt – technik informatyk18.03.2019 – 12.04.2019

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE W CKP RZESZÓW (1 DZIEŃ W TYGODNIU)

ID Klasa Termin zajęć praktycznych w CKP
1.Technik elektronik - 3atCZWARTKI
2.Technik mechanik - 3etWTORKI/ŚRODY

PRAKTYKI I STAŻE ZAGRANICZNE

ID Rodzaj projektu Tytuł projektu Termin Uczestnicy
1.ERASMUS+"POSZERZAMY HORYZONTY. EUROPEJSKA MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA SZANSĄ ROZWOJU ZAWODOWEGO"
euroMind (Hiszpania, Sevilla)
01.10.2018 - 19.10.201815+1
(Technik informatyk)
2.ERASMUS+"POSZERZAMY HORYZONTY. EUROPEJSKA MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA SZANSĄ ROZWOJU ZAWODOWEGO"
VITALIS (Niemcy, Schkeuditz)
08.10.2018 - 26.10.201815+1
Technik elektronik
3.ERASMUS+"POSZERZAMY HORYZONTY. EUROPEJSKA MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA SZANSĄ ROZWOJU ZAWODOWEGO"
VITALIS (Niemcy, Schkeuditz)
08.10.2018 - 26.10.201815+1
Technik mechanik
4.ERASMUS+"Mobilność - praktyka - doświadczenie – sukces"
VITALIS (Niemcy, Schkeuditz)
11.03.2019 – 20.03.201915+1
technik informatyk
5.ERASMUS+"Mobilność - praktyka - doświadczenie – sukces"
Your International Training (Irlandia, Mallow co. Cork)
29.04.2019 – 17.05.201912+1
technik organizacji reklamy

DOKUMENTACJA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK

ID Opis dokumentu Plik PDF Plik DOC
1.Regulamin praktyk zawodowych Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie
2.Plan praktyk zawodowych Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie
3.Wzór umowy o odbycie praktyki zawodowej
4.Załącznik Nr 1 - wzór podania o odbycie praktyki
5.Załącznik Nr 2 - wzór dzienniczka praktyki
6.Załącznik Nr 3 - oświadczenie uczestnika dotyczące ubezpieczenia
7.Załącznik Nr 4 - opinia z przebiegu praktyki

DOKUMENTACJA DLA ZAWODU TECHNIK ELEKTRONIK

ID Opis dokumentu Plik PDF Plik DOC
1.Regulamin praktyk zawodowych Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie
2.Plan praktyk zawodowych Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie
3.Wzór umowy o odbycie praktyki zawodowej
4.Załącznik Nr 1 - wzór podania o odbycie praktyki
5.Załącznik Nr 2 - wzór dzienniczka praktyki
6.Załącznik Nr 3 - oświadczenie uczestnika dotyczące ubezpieczenia
7.Załącznik Nr 4 - opinia z przebiegu praktyki

DOKUMENTACJA DLA ZAWODU TECHNIK MECHANIK

ID Opis dokumentu Plik PDF Plik DOC
1.Regulamin praktyk zawodowych Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie
2.Plan praktyk zawodowych Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie
3.Wzór umowy o odbycie praktyki zawodowej
4.Załącznik Nr 1 - wzór podania o odbycie praktyki
5.Załącznik Nr 2 - wzór dzienniczka praktyki
6.Załącznik Nr 3 - oświadczenie uczestnika dotyczące ubezpieczenia
7.Załącznik Nr 4 - opinia z przebiegu praktyki

DOKUMENTACJA DLA ZAWODU TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

ID Opis dokumentu Plik PDF Plik DOC
1.Regulamin praktyk zawodowych Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie
2.Plan praktyk zawodowych Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie
3.Wzór umowy o odbycie praktyki zawodowej
4.Załącznik Nr 1 - wzór podania o odbycie praktyki
5.Załącznik Nr 2 - wzór dzienniczka praktyki
6.Załącznik Nr 3 - oświadczenie uczestnika dotyczące ubezpieczenia
7.Załącznik Nr 4 - opinia z przebiegu praktyki