HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH 2017/2018

Materiał opracowany przez: Eugeniusz Bury, •  opublikowano: 12 września 2017

Terminarz odbywania praktyk zawodowych, zajęć praktycznych realizowanych w CKP w Rzeszowie oraz praktyk zagranicznych w roku szkolnym 2017/2018 przedstawia się następująco:

PRAKTYKI KLAS TRZECICH TECHNIKUM (4 TYGODNIE - 160 godzin)

ID Klasa Termin praktyk zawodowych
1.Technik mechanik - 3ct2.10.2017r. - 27.10.2017r.
2.Technik informatyk - 3at
Technik elektronik - 3at
6.11.2017r. - 1.12.2017r.
3.Technik informatyk - 3bt27.11.2017r. - 22.12.2017r.
4.Technik organizacji reklamy - 3dt12.02.2018r. - 9.03.2018r.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE W CKP RZESZÓW (1 DZIEŃ W TYGODNIU)

ID Klasa Termin zajęć praktycznych w CKP
1.Technik elektronik - 3aCZWARTKI
2.Technik mechanik - 3ctWTORKI/ŚRODY

PRAKTYKI I STAŻE ZAGRANICZNE

ID Rodzaj projektu Tytuł projektu Termin Uczestnicy
1.ERASMUS+"Aktywni edukacyjnie - efektywni zawodowo"
euroMind (Hiszpania, Sevilla)
30.09.2017 - 20.10.201715+1
(Technik mechanik)
2.ERASMUS+"Aktywni edukacyjnie - efektywni zawodowo"
euroMind (Hiszpania, Sevilla)
12.11.2017 - 02.12.201712+1
(Technik elektronik)
3.ERASMUS+"Poszerzamy Hryzonty. Europejska mobilność edukacyjna szansą rozwoju zawodowego"
Casa de Educacao (Portugalia, Lisbona)
4.02.2018 - 10.02.201810
(Nauczyciele przedmiotów zawodowych)
4.ERASMUS+"Poszerzamy Hryzonty. Europejska mobilność edukacyjna szansą rozwoju zawodowego"
euroMind (Hiszpania, Sevilla)
30.04.2018 - 18.05.201814+1
(Technik organizacji reklamy)

DOKUMENTACJA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK

ID Opis dokumentu Plik PDF Plik DOC
1.Regulamin praktyk zawodowych Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie
2.Plan praktyk zawodowych Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie
3.Wzór umowy o odbycie praktyki zawodowej
4.Załącznik Nr 1 - wzór podania o odbycie praktyki
5.Załącznik Nr 2 - wzór dzienniczka praktyki
6.Załącznik Nr 3 - oświadczenie uczestnika dotyczące ubezpieczenia
7.Załącznik Nr 4 - opinia z przebiegu praktyki

DOKUMENTACJA DLA ZAWODU TECHNIK ELEKTRONIK

ID Opis dokumentu Plik PDF Plik DOC
1.Regulamin praktyk zawodowych Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie
2.Plan praktyk zawodowych Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie
3.Wzór umowy o odbycie praktyki zawodowej
4.Załącznik Nr 1 - wzór podania o odbycie praktyki
5.Załącznik Nr 2 - wzór dzienniczka praktyki
6.Załącznik Nr 3 - oświadczenie uczestnika dotyczące ubezpieczenia
7.Załącznik Nr 4 - opinia z przebiegu praktyki

DOKUMENTACJA DLA ZAWODU TECHNIK MECHANIK

ID Opis dokumentu Plik PDF Plik DOC
1.Regulamin praktyk zawodowych Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie
2.Plan praktyk zawodowych Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie
3.Wzór umowy o odbycie praktyki zawodowej
4.Załącznik Nr 1 - wzór podania o odbycie praktyki
5.Załącznik Nr 2 - wzór dzienniczka praktyki
6.Załącznik Nr 3 - oświadczenie uczestnika dotyczące ubezpieczenia
7.Załącznik Nr 4 - opinia z przebiegu praktyki

DOKUMENTACJA DLA ZAWODU TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

ID Opis dokumentu Plik PDF Plik DOC
1.Regulamin praktyk zawodowych Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie
2.Plan praktyk zawodowych Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie
3.Wzór umowy o odbycie praktyki zawodowej
4.Załącznik Nr 1 - wzór podania o odbycie praktyki
5.Załącznik Nr 2 - wzór dzienniczka praktyki
6.Załącznik Nr 3 - oświadczenie uczestnika dotyczące ubezpieczenia
7.Załącznik Nr 4 - opinia z przebiegu praktyki

DOKUMENTACJA DLA ZAWODU TECHNIK TELEINFORMATYK

ID Opis dokumentu Plik PDF Plik DOC
1.Regulamin praktyk zawodowych Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie
2.Plan praktyk zawodowych Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie
3.Wzór umowy o odbycie praktyki zawodowej
4.Załącznik Nr 1 - wzór podania o odbycie praktyki
5.Załącznik Nr 2 - wzór dzienniczka praktyki
6.Załącznik Nr 3 - oświadczenie uczestnika dotyczące ubezpieczenia
7.Załącznik Nr 4 - opinia z przebiegu praktyki