Stopień kontrastu:

A A A A

Rozmiar czcionki:

A A A

Ikona kontaktu telefonicznego

+48 17 74-83-140

Ikona kontaktu emailowego

sekretariat@zst.resman.pl

Zespół Szkół Technicznych

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie

WSPÓŁPRACA INSTYTUCJONALNA ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH

Opracowanie: Eugeniusz Bury, opublikowano: 24 stycznia 2022r.

ZST szkołą XXI wieku. Edukacja wobec wyzwań współczesności

Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego - Technikum nr 9 to placówka o silnej pozycji na edukacyjnym rynku miasta i regionu. Dewizą Zespołu Szkół Technicznych jest pamięć o patronie szkoły i czerpanie z tradycji COP-u w umiejętnym odnajdywaniu się we współczesnej rzeczywistości edukacyjnej. Kluczowe procesy, które przeobrażą rynek pracy, sposoby komunikacji i codzienne życie kolejnych pokoleń, to m.in. zmiany technologiczne i rozwój sztucznej inteligencji. Już od wielu lat można zaobserwować zanik jednych zawodów i pojawiające się nowe.

Edukacja powinna podążać za tymi zmianami, a nawet je wyprzedzać. ZST stara się nadążać, by kompetencje (wiedzę, umiejętności i postawy) kształcić jako szkoła XXI wieku. W myśl strategii Unii Europejskiej do podstawowych umiejętności rozwijanych w trakcie całego życia należą m.in. umiejętności językowe, komunikacyjne, wykorzystanie nowych technologii i przygotowanie do życia w świecie cyfrowym. W tym również umiejętność uczenia się i krytycznego myślenia, kompetencje społeczne i obywatelskie, a także umiejętność rozumienia różnych perspektyw i punktów widzenia (a więc i empatii), przygotowanie do uczestnictwa w życiu społecznym oraz m.in. proinnowacyjność i przedsiębiorczość. Niezbędne jest też kształtowanie postaw aktywniejszego udziału w życiu demokratycznej wspólnoty poprzez narzędzia partycypacji społecznej i obywatelskiej".

Zespół Szkół Technicznych zawsze bardzo poważnie traktował współpracę z firmami dbając o kształcenie zawodowe dla rynku pracy i rozwój kariery zawodowej swoich wychowanków. Konieczność ścisłej współpracy z firmami kreującymi innowacyjną perspektywę rozwoju regionu pozwalała i pozwala na bieżącą analizę potrzeb i dostosowanie kształcenia do aktualnych wymagań rynku pracy. W ramach współpracy realizowane są następujące zadania:

 • opiniowanie autorskich programów nauczania dla zawodu,
 • szkolenia nauczycieli przez specjalistów firmy,
 • lekcje tematyczne dla uczniów prowadzone przez specjalistów firmy,
 • praktyki zawodowe uczniów,
 • staże wakacyjne dla uczniów realizowane w ramach projektów unijnych,
 • przekazywanie sprzętu dla pracowni przedmiotowych,
 • uczestnictwo w konferencjach zawodowych w charakterze prelegentów,
 • wycieczki uczniów i nauczycieli do firmy
 • udział w targach dla szkół podstawowych – stoisko targowe wspólnie z ZST
 • nagrody dla najlepszych uczniów w szkole
 • wsparcie finansowe na wykonywane prace uczniów w ramach kół zainteresowań
 • organizacja konkursów dla uczniów,
 • wizyty motywacyjne kierownictwa firmy na spotkaniach z młodzieżą

Mając na uwadze dbałość o rozwój umiejętności przydatnych dla rynku pracy szkoła zadbała o współpracę z renomowanymi firmami rynku Rzeszowa i Podkarpacia dla każdego zawodu w szkole, w taki sposób by każdy zawód miał swojego patrona:

TECHNIK ELEKTRONIK

Patronem dla zawodu jest firma Fibrain sp. z o. o., szkoła współpracuje również z firmą BSH - Sprzęt Gospodarstwa Domowego.

FIBRAIN Sp. z o.o. jest nowoczesnym polskim producentem i światowym dostawcą w branży systemów teleinformatycznych i telekomunikacji światłowodowej. Jest liderem na rynku telekomunikacji światłowodowej w Polsce. W 2013 roku FIBRAIN otworzył nowoczesny kompleks budynków produkcyjno-laboratoryjnych w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym AEROPOLIS i uruchomił jedną z najnowocześniejszych w Europie produkcję kabli światłowodowych. W 2015 roku, nastąpiło otwarcie nowoczesnego Zakładu Produkcyjno-Laboratoryjnego Technologii Światłowodowych i Fotonicznych na terenie mieleckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dzięki nowej inwestycji FIBRAIN uzyskał komercyjne możliwości produkcyjne włókna światłowodowego. Jest to jedyna tego typu produkcja w Polsce i jedna z kilku w Europie.

BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego jest jedną z wiodących na świecie firm w swojej branży i największym producentem sprzętu gospodarstwa domowego w Europie. Kierując się celem strategicznym, BSH dąży do ciągłej poprawy jakości życia w domu dzięki wyjątkowym markom, wysokiej klasy produktom i doskonałym rozwiązaniom. Aby osiągnąć ten cel, zawsze szuka najlepiej przygotowanych talentów, którzy chcą nadać swojej pasji cel. I oczywiście, chce stworzyć idealne środowisko pracy dla wszystkich pracowników.

TECHNIK INFORMATYK

Patronem dla zawodu jest ZETO-RZESZÓW Sp. z o. o., szkoła współpracuje również z firmą Prime Bit Games SA i PrimeBit Investments.

ZETO-RZESZÓW jest polskim dostawcą technologii informatycznych. Jest firmą informatyczną z polskim kapitałem. Oferta firmy jest oparta na polskich producentach systemów informatycznych i sprzętu komputerowego oraz tych, którzy od początków transformacji gospodarczej są obecni w naszym kraju. Jednym z kryteriów doboru partnerów, jest przekazywana wiedza technologiczna, ale też wiedza merytoryczna, pozwalająca wpływać na rozwój klientów. Często są to partnerzy o globalnym zasięgu, wpływający na rozwój polskiej transformacji informatycznej (obecnie cyfryzacji).

BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego jest jedną z wiodących na świecie firm w swojej branży i największym producentem sprzętu gospodarstwa domowego w Europie. Kierując się celem strategicznym, BSH dąży do ciągłej poprawy jakości życia w domu dzięki wyjątkowym markom, wysokiej klasy produktom i doskonałym rozwiązaniom. Aby osiągnąć ten cel, zawsze szuka najlepiej przygotowanych talentów, którzy chcą nadać swojej pasji cel. I oczywiście, chce stworzyć idealne środowisko pracy dla wszystkich pracowników.