Stopień kontrastu:

A A A A

Rozmiar czcionki:

A A A

Ikona kontaktu telefonicznego

+48 17 74-83-140

Ikona kontaktu emailowego

sekretariat@zst.resman.pl

Zespół Szkół Technicznych

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie

Ochrona danych osobowych

Opracowanie: Administracja ZST, opublikowano: 6 sierpnia 2018r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego z siedzibą: ul. A. Matuszczaka 7, 35-084 Rzeszów, tel. 17 748 31 40, e-mail: sekretariat@zstrzeszow.pl reprezentowane przez Dyrektora Szkoły.
Powołany został Inspektor Ochrony Danych, Pan Tomasz Bodziony, e-mail: iod3@erzeszow.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy poprzez adres e-mail: iod3@erzeszow.pl lub pisemnie na adres administratora danych.

Szczegółowe klauzule informacyjne

L.p. Szczegóły dokumentu Plik PDF
1. KLAUZULA - INFORMACJA OGÓLNA
2. Klauzula informacyjna dla uczniów/rodziców/prawnych opiekunów
3. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
4. Klauzula informacyjna dla pracowników
5. Klauzula informacyjna dot. monitoringu wizyjnego