Stopień kontrastu:

A A A A

Rozmiar czcionki:

A A A

Ikona kontaktu telefonicznego

+48 17 74-83-140

Ikona kontaktu emailowego

sekretariat@zst.resman.pl

Zespół Szkół Technicznych

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie

WSPÓŁRACA SZKOŁY Z PARTNERAMI SPOŁECZNYMI

Opracowanie: Barbara Gajewska. Opublikowano: 11 marca 2024r.

Współpraca Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV z partnerami społecznymi w dziedzinie obronności realizowana jest od samego początku jego istnienia i przebiega z wielką korzyścią dla uczniów.

Szkoła współpracuje z: Ministerstwem Obrony Narodowej, Centralnym Wojskowym Centrum Rekrutacji, Wojskowym Centrum Rekrutacji w Rzeszowie, Ligą Obrony Kraju, 21 Brygadą Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie, 3 Podkarpacką Brygadą Obrony Terytorialnej, Związkiem Strzeleckim "Strzelec" Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie, Światowym Związkiem Żołnierzy AK, Instytutem Pamięci Narodowej w Rzeszowie, Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim oraz Wydziałem Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytetem Rzeszowskim i Wyższą Szkołą Prawa i Administracji w Rzeszowie.

Obszary działalności współpracy:

  • wykłady i warsztaty: na temat bezpieczeństwa i obronności,
  • programy edukacyjne: udziałem partnerów społecznych organizujących, kursy specjalistyczne z zakresu strzelectwa sportowego, szkolenia z pierwszej pomocy, warsztaty dotyczące zarządzania kryzysowego,
  • przedsięwzięcia społeczne: organizacja wspólnych wydarzeń społecznych i patriotycznych, takich jak dni otwarte, konferencje, seminaria na temat obronności, rocznice i uroczystości patriotyczne
Współpraca ta przyczynia się do lepszego przygotowania uczniów do pracy w służbach mundurowych oraz funkcjonowania w społeczeństwie, gdzie bezpieczeństwo i obronność kraju odgrywają kluczową rolę.