Ogłoszenie rekrutacyjne - Program Erasmus+ 2018

Materiał opracowany przez: Ireneusz Balawender, •  opublikowano: 8 stycznia 2018

W związku z zakwalifikowaniem do realizacji projektu mobilności w ramach programu Erasmus+ pt.: "Poszerzamy horyzonty. Europejska mobilność edukacyjna szansą rozwoju zawodowego" koordynator projektu ze strony Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie – Technikum Nr 9 ogłasza rozpoczęcie procedury rekrutacyjnej do udziału w w/w. projekcie. Staże realizowane będą z partnerami z Niemiec (Vitalis) oraz Hiszpanii (euroMind). Zasady i proces rekrutacji jak i niezbędne dokumenty i formularze dostępne są poniżej:

DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA

L.p. Szczegóły dokumentu Link PDF Link DOC
1. Ogłoszenie rekrutacyjne - szczegóły realizacji procedury rekrutacyjnej do projektu
2. Regulamin rekrutacji - procedura oraz kryteria punktowe
3. Regulamin stażu zagranicznego Zespołu Szkół Technicznych
4. Załącznik Nr 1 - Formularz aplikacyjny (zgłoszeniowy)
5. Załącznik Nr 2 - Rekomendacja wychowawcy ucznia
6. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w stażu
7. Załącznik Nr 4 - Opinia nauczyciela przedmiotów zawodowych